Medische fout

Letselschade Specialist: eventueel No cure, no pay

Een operatie of ander medisch ingrijpen verloopt niet altijd zoals men had gewild of gehoopt. Het kan zijn dat u er na een ingreep slechter aan toe bent dan voor die tijd. Toch is er natuurlijk lang niet altijd sprake van een medische fout. Er kan ook sprake zijn van een complicatie.  Behandelingen kunnen immers anders uitpakken dan men van tevoren had gedacht of gehoopt. Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is vaak lastig te maken.

Als u denkt dat er sprake is van een medische fout, is het zinvol een letselschadespecialist in te schakelen. Hij kan het beste beoordelen of het zin heeft de behandelaar of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Mocht dat gebeuren, dan moet het medisch dossier worden opgevraagd en is het van belang dat er specialisten worden ingeschakeld om vast te stellen of sprake is van een medische fout of een complicatie.

Dat er veel kosten gemoeid zijn met de behandeling van dit soort kwesties staat buiten kijf. Dat het bovendien langlopende procedures zijn, kunt u ook wel nagaan. Daarom kunnen we bij Content Letselschadespecialisten bij medische aansprakelijkheid het principe van ‘No cure, no pay’ hanteren en maken we een transparante kostenafspraak. Zo voorkomt u dat het verhalen van schade u geld gaat kosten in plaats van dat het u wat oplevert.

Brochure Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) heeft een brochure uitgebracht met de titel: ‘Als uw behandeling anders uitpakt'.