Klachten- en geschillenregeling

Interne klachtenregeling

Content Letselschadespecialisten is een vakkundig bureau met meer dan dertig jaar ervaring waar het gaat om het behandelen van letselschade. Onze expertise is ons visitekaartje.

Toch zou het kunnen zijn dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval willen wij trachten de onvrede weg te nemen door in overleg tot een goede oplossing te komen.

Bespreekt u in eerste instantie het probleem met de behandelaar van de schade. Komt u er niet uit dan kunt u zich wenden tot de directie. Wilt u in dat geval de klacht schriftelijk indienen en daarbij aangeven welke oplossing u voor ogen staat. Binnen uiterlijk 5 werkdagen kunt u dan een inhoudelijke reactie tegemoet zien.

Wanneer een persoonlijk onderhoud wenselijk lijkt, zult u daarvoor door de directie worden uitgenodigd. Ook kunt u gevraagd worden om een aanvullende schriftelijke toelichting. Ook daarop kunt u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie tegemoet zien.

De afhandeling van de klacht geschiedt in elk geval binnen een maand waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk zullen worden beantwoord en gemotiveerd.

Van ontvangen klachten houdt Content Letselschadespecialisten een administratie bij, waaronder kopieën van de schriftelijke afhandeling. Deze administratie wordt desgewenst ter beschikking gesteld aan de Stichting Keurmerk Letselschade.

Externe klachtenregeling

Wanneer de afhandeling door de directie niet tot tevredenheid is,  kunt u een klacht indienen bij:

 

Stichting Keurmerk Letselschade
Postbus 575
2400 AN Alphen aan den Rijn
www.stichtingkeurmerkletselschade.nl

 


Ook kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van een van onderstaande instanties.

Nederlands Instituut van Registerexperts
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam
www.nivre.nlNederlands Instituut van Schaderegelaars
Postbus 75475
1070 AL Amsterdam
www.nisletsel.nl