Onze kosten? Niet voor uw rekening!

De kosten die u maakt voor de bijstand door Content Letselschadespecialisten zijn onderdeel van de schade die u geleden heeft. Ze worden dan ook door de aansprakelijke verzekeraar vergoed. Voordat we voor u aan de slag gaan, zullen wij dan ook schriftelijk vastleggen dat wij de vergoeding van onze kosten rechtstreeks met de verzekeraar zullen regelen.

Het kan zijn dat er sprake is van een gedeeltelijke schuld. De vergoeding wordt dan door de verzekeraar naar verhouding uitgekeerd. In de regel nemen wij er dan genoegen mee dat ook onze kosten slechts gedeeltelijk vergoed worden.

Mocht de afloop van een letselschadezaak onduidelijk zijn, dan kunnen wij u vragen de kosten van onze medisch adviseur te betalen. Dat kan met name spelen bij schade door medische fouten. Uiteraard maken we ook hier vooraf goede afspraken over.

Mocht u een lopend dossier bij ons onder willen brengen, dan worden de kosten door ons ook bij de verzekeraar geclaimd. Het kost u niets extra's.

Neem snel contact op met Content Letselschadespecialisten en maak kennis met onze transparante werkwijze.