Second Opinion bij letselschade

 

Heeft u bij letselschade rechtstreeks een aanbod van de verzekeraar gekregen? Vraag een second opinion!

Bij een regelingsvoorstel van de verzekeraar is het goed om even pas op de plaats te maken en er niet onmiddellijk op in te gaan. Het kost u namelijk helemaal niets om het aanbod door een expert te laten beoordelen voor een second opinion. Ook als het voorstel tot regeling van de letselschade redelijk overkomt is een second opinion wenselijk.  Zelfs als het contact met (de schaderegelaar van) de verzekeraar goed is. De verzekeraar heeft toch echt andere belangen dan u.

Soms zijn er schadeposten over het hoofd gezien. Of is het rekenwerk niet naar behoren uitgevoerd. Hoe kunt u nu zelf beoordelen of een toekomstschade goed is doorgerekend? Hoe weet u zeker of wel alle risico’s in het voorstel zijn verdisconteerd? Hoe beoordeelt u of het voorgestelde smartengeld redelijk is, ook bij minder ernstige zaken? Een second opinion geeft u de zekerheid van een verantwoorde regeling van uw letselschade.

Content Letselschadespecialisten treedt graag op als er bij letselschade een second opinion nodig is. Is het aanbod correct, dan kan het direct bevestigd worden. Zitten er haken en ogen aan of schiet het tekort? In dat geval nemen wij contact op met de verzekeraar om deze te overtuigen van het tekortschieten van het aanbod. Altijd kosteloos. 

Twijfel aan de deskundigheid van uw belangenbehartiger? Vraag een second opinion!

Twijfelt u aan de deskundigheid van uw belangenbehartiger, tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar? Krijgt u een regelingsvoorstel voorgelegd waar u twijfel bij heeft? Is het advies van de belangenbehartiger of tussenpersoon niet overtuigend? Content Letselschadespecialisten neemt het dossier graag over voor een second opinion. De afwikkeling van uw letselschade is te belangrijk om een advies te volgen waar u geen vertrouwen in heeft.

Zit er geen schot in de afwikkeling van de letselschade? Sleept de zaak zich voort? Vraag ook dan een second opinion!

Regelmatig zien wij bij letselschade dat er sprake is van een gebrek aan voortgang of informatieverstrekking. Er gebeurt dan langdurig niets in uw zaak, terwijl u graag naar een afwikkeling toe wilt. De belangenbehartiger of rechtsbijstandverzekeraar heeft het blijkbaar te druk met andere zaken. Of weet niet wat hij met uw letselschade aan moet. Ook dan heeft u het volste recht om de expertise van derden in te schakelen. Ook dan is de second opinion kosteloos.

Content Letselschadespecialisten heeft een naam hoog te houden. Die naam staat voor deskundigheid in combinatie met snelle en heldere communicatie. U komt niet op de stapel, maar we informeren u voortdurend over de voortgang. Neem snel contact op, dan bent u er zeker van dat uw letselschade de aandacht krijgt die het verdient.