Letsel bij sport en spel

Jaarlijks worden in Nederland meer dan een miljoen sporters medisch behandeld voor letsel bij sport en spel.

Soms zijn de blessures ontstaan door toedoen van een tegenstander. De tegenstander kan daarvoor aansprakelijk zijn, echter uit de rechtspraak blijkt dat in een sport- en spelsituatie minder snel mag worden aangenomen dat een deelnemer aansprakelijk is voor een gedraging die letsel veroorzaakt.

De Hoge Raad stelde in een arrest dat deelnemers aan een sport als voetballen tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar hebben te verwachten. Deelname is dus tot op zekere hoogte een risico dat voor eigen rekening komt. De drempel om aansprakelijkheid aan te nemen ligt bij letsel bij sport en spel hoger dan daarbuiten.

Praktijk uitspraken bij lestel bij sport en spel

In de praktijk leidde dit tot de volgende uitspraken:

  • Een tennisser die tussen twee games een paar ballen naar de overzijde slaat en een tegenstander ernstig aan het oog verwondt is niet aansprakelijk. Er is nog steeds sprake van een spelsituatie.
  • Degene die bij judo een schouderworp inzet na het stopcommando van de scheidsrechter is wel aansprakelijk. De tegenstander kan dat niet verwachten.
  • Een schaatser die tijdens de training onderuitgaat en daarbij een ander verwondt is niet aansprakelijk. Het is een risico verbonden aan de schaatssport.
  • Een golfer die op een onoverzichtelijke hole (na vijf minuten wachten) afslaat voordat de bel door de voor hem lopende flight is geluid, is aansprakelijk wanneer hij iemand uit die flight raakt.
  • Een fietser die bii een toertocht uit de toeclip schiet en een ander in zijn val meesleept is niet aansprakelijk ten opzichte van die ander.
  • Bij het voetbal kan aansprakelijkheid aan de orde zijn als sprake is van een abnormaal gevaarlijke gedraging, bijvoorbeeld een veel te laat ingezette tackle met gestrekte benen waarbij op voorhand duidelijk is dat ernstig letsel te verwachten is.

Ook kan, met name bij jongeren, sprake zijn van onvoldoende toezicht en begeleiding bij het sporten.

Vragen over letsel bij sport en spel

Heeft u zelf te maken met letsel veroorzaakt in een sport of spel situtatie, en zijn hier vragen over? Neem gerust contact op voor meer informatie.