Letselschade door diverse oorzaken

Iemand loopt uw ladder omver terwijl u thuis aan het schilderen bent. U komt ten val door toedoen van een ander of u raakt beklemd tussen de sluitende deuren van een supermarkt. Het betreft letselschade door toedoen van anderen. Samen met de letselschadespecialist komt u tot een goede afhandeling en krijgt u het schadebedrag waar u recht op heeft.

Letselschade veroorzaakt door gezinsleden onderling

Is degene die de letselschade veroorzaakt heeft een medebewoner of familie? Dat vormt geen enkele belemmering voor schadeloosstelling. 
Uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren geeft ook dekking voor letselschade die onderling is toegebracht.

Letselschade door gebrek aan de woning

Bent u samen met uw partner eigenaar van een woning, dan is zelfs letsel dat voortvloeit uit een gebrek aan die woning verzekerd. U kunt in dat geval uw partner aansprakelijk stellen voor de helft van de schade.

Een harmonieuze afhandeling

Het aansprakelijk stellen van familie, een medebewoner of een derde is nooit leuk. U bent er immers bij gebaat dat relaties intact blijven en de schadekwestie in harmonie wordt afgehandeld. Dat kan ook omdat de schaderegeling via de aansprakelijke verzekeraar verloopt. Zowel het slachtoffer als de veroorzaker heeft daar baat bij. Laat de afwikkeling gerust over aan de Content Letselschadespecialist.