Bedrijfsuitje, aansprakelijkheid werkgever?

Bij een ongeval tijdens een bedrijfsuitje kan de werkgever aansprakelijk zijn. Rechters oordelen wisselend. Content Letschadespecialisten adviseert u graag bij de beoordeling van uw mogelijkheden.

Rechtbank Utrecht, 3 september 1997; werkgeversaansprakelijkheid bij Landroverrit over de hei.

Een werkgever organiseert een bedrijfsuitje waarbij met een Landrover over de hei wordt gereden. De organisatie van het bedrijfsuitje was in handen van een extern bedrijf.

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is omdat de activiteiten zijn aan te merken als door de werknemer te verrichten werkzaamheden. In elk geval is er voldoende verband. Daaraan doet niet af dat deelname aan het evenement vrijwillig was, waarbij de rechtbank in aanmerking neemt dat de werkneemster zich gelet op haar functie moeilijk aan deelname aan het bedrijfsuitje kon onttrekken. Niet van belang is dat het bedrijfsuitje door een ander bedrijf werd georganiseerd.

Rechtbank Amsterdam, 8 januari 2003; werkgeversaansprakelijkheid bij tocht met luchtballon.

Tijdens een bedrijfsuitje met een luchtballon botst de ballon tegen een gebouw. Een werkneemster loopt letsel op.

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is omdat het letsel is ontstaan tijdens een bedrijfsuitje en werknemers worden geacht om daarbij aanwezig te zijn. Daarnaast heeft werkgever eenzijdig gekozen voor een ballonvaart, waaraan diverse risico's kleven. Bovendien is werkgever verzekerd voor de gevolgen van het ongeval.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 6 juli 2004; werkgever niet aansprakelijk bij ongeval op sportdag.

Werknemer heeft tijdens een door werkgever georganiseerde sportdag een ongeval gehad. Hierdoor is werknemer arbeidsongeschikt geworden. Deelname aan de sportdag was niet verplicht. Dat werknemer een morele verplichting voelde deel te moeten nemen aan de bedrijfssportdag, betekent nog niet dat werkgever tekort is geschoten in de zorgplicht.

Hoge Raad, 17 april 2009;  werkgeversaansprakelijkheid bij rollerskaten.

Een werkgever organiseert elk kwartaal na werktijd een ontspanningsactiviteit. Het personeel regelt dat bij toerbeurt. Een van de festiviteiten is een workshop dansen op rollerskates in de kantoorhal van de werkgever. Dat wordt begeleid door 2 professionele rollerskaters. Een deelnemer valt en breekt haar pols met ernstig letsel als gevolg.

Gelet op de samenhang tussen werk en ontspanningsactiviteit, oordeelt de rechter dat voor de werkgever een zorg- en preventieplicht bestond die zij niet is nagekomen. Daarom is de werkgever aansprakelijk.

Hof 's-Hertogenbosch, 22 juni 2004; geen aansprakelijkheid werkgever voor letsel bij pootje baden.

Werknemer heeft deelgenomen aan een bedrijfsuitje in Ivoorkust. Een onderdeel van het programma bestond uit een tochtje naar zee. De werknemer is door een krachtige golf komen te vallen, waardoor hij nekletsel opliep.

Het uitstapje naar het strand was niet vrijblijvend was en maakte deel uit van het programma. Aansprakelijkheid van de werkgever acht het Hof niet aan de orde. De werkgever was niet verplicht alle mogelijke gevaren verbonden aan een dagje strand te inventariseren en een 49-jarige werknemer met een belangrijke functie te waarschuwen voor de gevaren van pootje baden in zee.

Er is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en de gevolgen er van komen niet voor risico van de werkgever. Dit zeker nu de werkgever door een ongevallenverzekering voor de werknemers af te sluiten de noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.