Zwaar tillen oorzaak letselschade?

Onderstaand enkele uitspraken over situaties waarbij de werknemer rugletsel opliep bij het verplaatsen van zware apparaten. Het is na een ongeval van belang snel vast te leggen wat er precies gebeurd is en hoe de werkomstandigheden waren. Graag helpen wij u daarbij.

Hoge Raad, 27 april 2007; Zwaar tillen zonder hulpmiddelen. Werkgever aansprakelijk.

Een zware oven wordt geïnstalleerd in een restaurant. De oven diende gedurende korte tijd enkele centimeters te worden opgetild, zodat de pallet daaronder kon worden verwijderd. Op verzoek of in opdracht van de werkgever hebben vier werknemers de oven opgetild. Het tillen geschiedde rechtstandig, waarbij de werknemers door de knieën zijn gegaan. Een van de werknemers loopt als gevolg van het zwaar tillen rugletsel op.

De werkgever is aansprakelijk. Hij had ervoor moeten zorgen dat werknemers die een zware last (omstreeks 50 kg elk) te tillen krijgen, ter voorkoming van het ontstaan van letsel, de beschikking hadden over mechanische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is van algemene bekendheid dat het met de hand tillen van een zodanig gewicht door iemand tot wiens normale werkzaamheden dit niet behoort, een serieus te nemen gevaar oplevert voor het ontstaan van rugletsel.

Hof Leeuwarden, 10 oktober 2007; Rugklachten na tillen van dweilmachine van 31 kilo. Werkgever aansprakelijk.

Een werknemer gaat bij het de trap op tillen van een dweilmachine van 31 kilo door zijn rug en loopt blijvend rugletsel op.

Het was gebruikelijk de dweilmachine met twee (of zelfs drie) man te tillen niet alleen vanwege het gewicht maar ook vanwege de vorm.

Omdat niet is komen vast te staan dat aan de werknemer ter zake van het tillen van de dweilmachine een duidelijke instructie was gegeven wordt de werkgever aansprakelijk geacht.

Rechtbank Assen, 18 november 2009; Werknemer loopt letsel op bij het verplaatsen van een zwaar apparaat. Werkgever hoefde niet voor ieder te gevaar te waarschuwen Werkgever niet aansprakelijk.

Werknemer verplaatst zonder opdracht of noodzaak daartoe in zijn eentje een 200 kilo zwaar apparaat (op 3 zwenkwielen) en loopt daarbij letsel op. De waarschuwing van de werkgever om het apparaat te verplaatsen, indien dit nodig zou zijn, met minimaal 2 personen heeft de werknemer naast zich neergelegd.

De rechter oordeelt dat geen extra waarschuwing nodig was om het apparaat niet alleen te verplaatsen, simpelweg omdat de daaraan verbonden risico’s ook zonder waarschuwing bij elk weldenkend mens (bij het in acht nemen van de minimale voorzichtigheid) bekend konden zijn, vanwege de omvang, het gewicht en de constructie van het apparaat.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.