Aansprakelijkheid werkgever bij niet afsluiten behoorlijke verzekering.

Regelmatig overkomt een werknemer, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, een ongeval dat de werkgever onmogelijk had kunnen voorkomen. Steeds vaker oordeelde de rechter in die situaties dat de werkgever aansprakelijk was omdat hij, als goed werkgever, zorg had moeten dragen voor een behoorlijke verzekering. Op 11 november 2011 doorbrak de Hoge Raad in twee uitspraken de ingezette koers en oordeelde dat de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting is beperkt tot verkeersongevallen.

Verkeersongeval in werktijd; aansprakelijkheid werkgever.

Het begon bij het Arena-arrest waarbij de bestuurder, die het ongeval zelf veroorzaakte toch schadeloos gesteld moest worden omdat het onaanvaardbaar zou zijn dat hij, als toevallige bestuurder, als enige inzittende geen schadevergoeding zou krijgen.

De Hoge Raad bepaalde vervolgens op 1 februari 2008 dat de werkgever als goed werkgever, gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Wanneer de werknemer zijn eigen auto gebruikt kan de werkgever ook aan zijn verplichting voldoen door een financiële bijdrage te leveren voor een goede verzekering. Daar dient dan wel duidelijkheid over te zijn.

Op 12 december 2008 bepaalde de Hoge Raad dat die verplichting voor de werkgever ook bestaat voor fietsers en voetgangers (als er een voertuig betrokken is) die in de uitoefening van de werkzaamheden aan het verkeer deelnemen.

Val na betreden tankstation; geen aansprakelijkheid werkgever.

Op 20 februari 2009 oordeelde de Hoge Raad over een werknemer die uitgleed bij een niet al te schoon tankstation waar hij in opdracht van de werkgever tankte. In tegenstelling tot de bestuurder van een motorrijtuig, betrokken bij een verkeersongeval door eigen schuld, blijft deze werknemer met lege handen staan. De werkgever wordt niet geacht voor dit soort schaden een verzekering af te sluiten.

Letsel verpleegkundige door “stoeien” door psychiatrisch patiënt. Aansprakelijkheid werkgever wanneer er de mogelijkheid was een behoorlijke verzekering te sluiten?

Het Hof Leeuwarden oordeelde op 11 januari 2011 dat de eisen van goed werkgeverschap met zich kunnen brengen dat een werkgever gehouden is een behoorlijke verzekering te sluiten voor haar werknemers wanneer deze werknemers werk dienen te verrichten waaraan veiligheidsrisico's verbonden zijn, die niet met veiligheidsmaatregelen kunnen worden weggenomen. Daarbij valt onder meer te denken aan werknemers die in verhoogde mate zijn blootgesteld aan agressie van derden.

De werkgeversaansprakelijkheid is in een dergelijke situatie alleen aan de orde wanneer een dergelijke verzekering (tegen redelijke voorwaarden) wordt aangeboden.

Deze uitspraak zal geen standhouden gelet op de uitspraak die de Hoge Raad van november 2011 in een vergelijkbare zaak; de werkgever is niet gehouden een verzekering af te sluiten.

Postbesteller glijdt uit; werkgeversaansprakelijkheid.

Een postbesteller gleed in winterweer uit op de oprit van een woning. De kantonrechter te Utrecht, 16 juni 2010, achtte de TNT als werkgever aansprakelijkheid omdat de afgesloten verzekering onvoldoende is. TNT had een deugdelijke verzekering moeten afsluiten. De Hoge Raad oordeelde op 11 november 2011 anders; de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting is beperkt tot verkeersongevallen. 

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.