Shockschade en affectieschade

Wanneer zich een ongeval voordoet waarbij iemand komt te overlijden door schuld van een ander, dan dient de daaruit voortvloeiende overlijdensschade door de aansprakelijke verzekeraar vergoed te worden. Het gaat dan om de begrafeniskosten en de schade die voor de directe nabestaanden ontstaat door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Shockschade

Naast de overlijdensschade kan er ook sprake zijn van shockschade.

Op vergoeding van shockschade heeft u recht wanneer u getuige bent geweest van een ernstig ongeval of kort daarna geconfronteerd bent met de gruwelijke gevolgen daarvan. Het gaat om psychisch letsel dat veroorzaakt is door die waarneming.

Bent u slachtoffer van shockschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Er gelden een aantal strikte voorwaarden voor vergoeding van shockschade.

Affectieschade

Affectieschade betreft de immateriële schade (het smartengeld), als gevolg van het verdriet dat is ontstaan door het overlijden of het ernstig gewond raken van een dierbare. Dit door schuld van een ander.

In tegenstelling tot shockschade komt affectieschade niet voor vergoeding in aanmerking. Het Wetsvoorstel Affectieschade, dat de vergoeding van affectieschade regelde, werd in maart 2010 door de Eerste Kamer verworpen.

Het verschil in de praktijk

Het wel kunnen claimen van shockschade en het niet kunnen claimen van affectieschade kan in de praktijk tot situaties leiden die moeilijk verklaarbaar zijn. Een aanwezige bij het drama op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn kan, bij psychische klachten, mogelijk wel aanspraak maken op een schadevergoeding (shockschade), de nabestaanden die thuis waren maar wel een dierbare verloren kunnen dat niet (affectieschade).

Combinatie van shockschade en affectieschade

Wanneer niet of moeilijk onderscheid te maken is tussen shockschade en affectieschade dan ligt een gedeeltelijke vergoeding voor de hand. Het Hof Den Haag rekende, in een uitspraak van 19 september 2006, op grond van de billijkheid de gevolgen in een dergelijk geval zelfs volledig toe aan de shockschade.

Bent u slachtoffer van shockschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.