Shockschade

U kunt shockschade verhalen op basis van art. 6: 106 BW lid 1.a en 1b.
Op vergoeding van shockschade heeft u recht wanneer u getuige bent geweest van een ongeval of kort daarna geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen daarvan. Bij shockschade gaat het om psychisch letsel dat veroorzaakt is door die waarneming.

Taxibus-arrest (of kindertaxi-arrest)

In 2002 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak, waarin een vijf jaar oud meisje over het hoofd gereden werd door een Taxibus. De moeder werd op straat geconfronteerd met het beeld van haar dochtertje met een zwaar beschadigde schedel. Dit beeld leidde tot ernstig psychisch letsel bij de moeder.

De shockschade die de moeder vordert komt voor vergoeding in aanmerking. De shockschade is veroorzaakt door de confrontatie met de gruwelijke gevolgen van de gebeurtenis. Het psychisch letsel is een gevolg van de confrontatie met haar verminkte dochter. Het verdriet wegens het overlijden van haar dochter (affectieschade) komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Bent u slachtoffer van shockschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Voorwaarden voor Shockschade

De volgende voorwaarden voor shockschade werden door de Hoge Raad geformuleerd:

  • er moet sprake zijn van waarneming van een ernstig ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan.
  • de waarneming of confrontatie moet geleid hebben tot een hevige emotionele shock.
  • er moet sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.
  • het zal zich voornamelijk voordoen bij een nauwe of affectieve band.

De Hoge Raad bevestigde in een uitspraak van 9 oktober 2009 deze voorwaarden. De boodschap was dat de voorwaarden voor shockschade niet afgezwakt mogen worden vanwege de aard of de ernst van de daad, zoals het opzettelijk begaan daarvan.

Directe confrontatie? 
Een van de voorwaarden voor Shockschade is de waarneming van het ongeval of de directe confrontatie met de gevolgen daarvan. Vraag is dan wat onder directe confrontatie wordt verstaan. Uit diverse uitspraken blijkt dat de rechter vindt dat ook na het verstrijken van enige tijd, bijvoorbeeld bij de identificatie van het lichaam, nog van directe confrontatie gesproken kan worden. Er worden minder strenge eisen gesteld aan de directheid van de confrontatie naarmate de normschending (bijvoorbeeld moord) ernstiger is.

Bent u slachtoffer van shockschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.