Hondenbeet

Letselschade door een hondenbeet.

De bezitter van een hond is op grond van art 6: 179 BW aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade. Daarbij gaat het om schade die voortkomt uit de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten.

De risicoaansprakelijkheid voor honden is niet van toepassing wanneer de eigen energie van het dier geen rol speelt. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een politiehond een hem gegeven opdracht uitvoert.

Een hondenbeet kan door het ontstaan van infecties tot ernstig letsel leiden. Daarnaast kan bij iemand die wordt gebeten door een hond ernstige cosmetische schade ontstaan.

Letsel opgelopen door een hondenbeet? Neem contact met ons op voor kosteloos verhaal van uw schade.

Ernstige infectie door een hondenbeet

In een zaak waarover het Hof Den Haag op 22 juni 2004 oordeelde was een werkster gebeten door een hond van haar werkgever.

Er trad als gevolg van de hondenbeet een ernstige bacteriële infectie op. Het verweer van (de verzekeraar van) de bezitter van de hond was dat de gevolgen ernstiger waren dan bij een hondenbeet te voorzien zou zijn. Het Hof oordeelde dat de infectie behoort tot een voorzienbaar en normaal aan een hondenbeet verbonden risico.

Aansprakelijkheid dierenasiel voor vrijwilligers

In een zaak waarover het Hof Arnhem op 11 januari 2005 oordeelde werd een vrijwilligster in een dierenasiel gebeten door een hond. Het hof achtte het asiel als bezitter van de hond aansprakelijk op grond van art 6:179 BW. Tot een schadevergoeding kwam het niet vanwege eigen schuld van de vrijwilligster. Dit omdat het de haar uitdrukkelijk was verboden de hondenkennels te betreden.

Valpartij bij uitlaten hond van een ander 

De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 6 juni 2012 in een zaak waarin een vrouw letsel op liep bij het uitlaten van de hond van de buren. De hond trok plotseling hard aan de lijn waardoor zij ten val kwam. De bezitter van de hond is aansprakelijk voor de letselschade. De vrouw, die de hond op eigen initiatief uitliet, heeft geen eigen schuld. Een dergelijke situatie kan zich ook voordoen wanneer de hond bijvoorbeeld wordt uitgelaten door de kinderen.

 

 

Wil u meer weten of advies over uw schade? Neem dan vrijblijvend contact op.