Aansprakelijkheid voor dieren

Een hondenbeet? De eigenaar is aansprakelijk

Bij letselschade veroorzaakt door dieren is volgens de wet (artikel 6:179 BW)  sprake van risicoaansprakelijkheid. Het komt er op neer dat schade toegebracht door de eigen energie van het dier vergoed dient te worden door de bezitter. Het meest beruchte geval van schade door dieren is de kwestie Bokito. Diergaarde Blijdorp betaalde een forse schadevergoeding om het slachtoffer van deze losgebroken gorilla schadeloos te stellen. De kans dat u door een gorilla wordt gebeten is weliswaar minimaal, maar een hondenbeet is een veelvoorkomend letsel. Per jaar gaan er meer dan 6000 mensen met dit letsel naar het ziekenhuis. In alle gevallen is de eigenaar van het dier aansprakelijk te stellen voor de schade. Dat geldt natuurlijk ook voor beten door andere diersoorten.

Meer lezen over aansprakelijkheid voor dieren bij een hondenbeet

Aansprakelijkheid voor dieren op de manege

Ook op de manege is de eigenaar aansprakelijk voor de gedragingen van zijn paarden. Het overgrote deel van de maneges is dan ook in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering om ruiters die er les krijgen bij letselschade schadeloos te kunnen stellen. Een manegehouder kan zich nooit verweren met het argument dat hij de onvoorziene en onverwachte gedragingen van zijn paard niet in de hand had.

Bij de beet van een paard of de val van een paard op de manege is geen geval hetzelfde. De schade kan immers mede het gevolg zijn van onverantwoord gedrag van de ruiter. Content Letselschadespecialisten staat u graag terzijde in deze lastige kwesties. Wij gaan altijd voor een maximaal resultaat.

Meer lezen over aansprakelijkheid voor dieren op de manege


Gerelateerde artikelen schade door dieren

Ongeval met paard. Letsel door trap van paard of val van paard
Letsel door een hondenbeet? Risicoaansprakelijkheid voor de letselschade