Ongeval met paard; risicoaansprakelijkheid eigenaar

Aansprakelijkheid voor dieren (art 6: 179 BW)

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor door dat dier veroorzaakte (letsel)schade. Daarbij gaat het om schade die voortkomt uit de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten.

De risico-aansprakelijkheid voor dieren is niet van toepassing wanneer de eigen energie van het dier geen rol speelt. Daarvan kan sprake zijn wanneer het dier bijvoorbeeld wordt bereden of begeleid en daarbij doet wat de berijder of begeleider van het dier verlangt.  Schuldaansprakelijkheid kan dan nog wel aan de orde zijn.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 1 april 2011 werd niet de bezitter maar de manege, waar het paard ter belering was ondergebracht, aansprakelijk geacht voor de letselschade veroorzaakt door de trap van een paard.  

Val van een paard

Bij letselschade als gevolg van de val van een paard, door een onverwachte beweging van het paard, is de bezitter aansprakelijk. Dat geldt ook wanneer het slachtoffer een ervaren ruiter is.

Vaak wordt bij de val van een paard wel een percentage eigen schuld toebedeeld aan de ruiter. In de regel is 50% wel het maximum.

Uit een uitspraak van het Hof Leeuwarden (12 november 2003) blijkt dat (bij de val van een paard) geen eigen schuld van toepassing is bij kinderen jonger dan 14 jaar.

Bent u door een paard van de manege ten val gekomen? Wij staan u graag bij in het verhalen van uw schade. U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen voor een afspraak. Onze kosten komen voor rekening van de verzekeraar

Trap van een paard

Ook bij letselschade door een trap van een paard is sprake van de eigen energie van het dier.

Het Hof Arnhem (6 januari 2004) achtte de manege aansprakelijk voor het letsel dat een 15 jarige jongen opliep door de trap van een paard. De Rechtbank Den Haag oordeelde op 5 december 2012 dat een meisje van 7 jaar alleen al vanwege haar leeftijd geen eigen schuld kan hebben, toen zij een trap van een paard kreeg.

In situaties waarbij die trap van het paard werd uitgedeeld aan een dierenarts of een hoefsmid oordeelde de rechter dat de schade volledig vergoed diende te worden. Dat zou anders kunnen zijn wanneer tevoren anders zou zijn overeengekomen.

Letsel opgelopen door een trap van een manegepaard? Wij staan u graag bij in het verhalen van uw schade. U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen voor een afspraak. Onze kosten komen voor rekening van de verzekeraar

Letsel door paarden op andere wijze ontstaan (door paardenbeet of door kar)

Bij een paardenbeet zal de bezitter van het paard ook aansprakelijk zijn. Afhankelijk van de gedraging kan het slachtoffer medeschuld dragen.

In een zaak waarover het Hof Arnhem (20 juni 2006) oordeelde kwam een vrouw, die het voor een huifkar gespannen paard begeleidde, onder de huifkar terecht toen het paard onverwacht in draf begon te lopen. Zij liep daarbij een dwarslaesie op. De bezitter van het paard werd volledig aansprakelijk geacht.