Schade inzittenden


Als passagier van een motorvoertuig, achterop de motor of als reiziger met het openbaar vervoer bent u vrijwel altijd onschuldig. Het is of de tegenpartij of de eigen chauffeur die aansprakelijk wordt gesteld. Of u wel of geen familie bent, is niet relevant. Is uw partner schuldig, dan kan de schade gewoon verhaald worden op de verzekeraar van het voertuig. Als er een Schade Verzekering Inzittenden is afgesloten dan loopt de schaderegeling vaak via de eigen verzekeraar. Wat overigens niet betekent dat deskundige en specialistische bijstand minder relevant is.

Discussie over de schuldvraag? In dat geval hoeft u als passagier de schuldvraag niet af te wachten. Als slachtoffer kunt u kiezen bij wie u de schade verhaalt. Verzekeraars hebben onderling een regeling getroffen zodat uw zaak geen vertraging oploopt terwijl partijen aan het uitmaken zijn wie schuldig is aan het ongeval.

Bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars:

Het Verbond van Verzekeraars heeft een heldere regeling in het leven geroepen om te voorkomen dat een slachtoffer lang moet wachten op een schadevergoeding omdat partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. Deze zogenoemde ‘Bedrijfsregeling 7’ (schaderegeling schuldloze derde) is bijvoorbeeld van toepassing bij een auto-ongeval waarbij een inzittende slachtoffer is geworden, zonder dat duidelijk is welke bestuurder schuldig is.


Klik hier voor de integrale tekst van ‘Bedrijfsregeling 7’

De zogenoemde ‘bedrijfsregeling 15’ komt in grote lijnen overeen met de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een bijzondere bepaling betreft de situatie waarin iemand het slachtoffer wordt van twee of zelfs meer ongevallen. Voorkomen wordt dat verzekeraars dan naar elkaar gaan verwijzen. Vastgelegd is welke verzekeraar het initiatief dient te nemen bij de schaderegeling.

Klik hier voor de integrale tekst van 'Bedrijfsregeling 15'

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.