Letselschade door slecht wegdek?

Onderstaande rechterlijke uitspraken geven duidelijk aan dat de wegbeheerder (gemeente, provincie of rijk) verantwoordelijk is voor een goede staat van het wegdek. Mogelijk heeft u letsel opgelopen door slecht wegdek. Wij adviseren u graag met de mogelijkheden voor schadevergoeding. 

Letselschade: val van een voetganger op een tijdelijk voetpad

Rechtbank Rotterdam, 22 februari 2012

Een voetganger struikelt door een hoogteverschil van 3 a 4 cm tussen twee betonplaten. Hoewel van een tijdelijk voetpad op een bouwterrein niet verwacht kan worden dat dit altijd volledig egaal is, hoeven voetgangers niet bedacht te zijn op grote hoogteverschillen. De rechtbank acht de belangrijkste oorzaak van deze schade gelegen in de gebrekkige toestand van het voetpad. Wel had de voetganger oplettender kunnen zijn. De Gemeente dient 75% van de schade te vergoeden.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Letselschade: Val van een voetganger door een put in het wegdek

Rechtbank Rotterdam, 1 september 2010

Een wandelaar struikelt over een in de weg verzonken put. De vraag is of deze kuil de weg gebrekkig maakt. De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is afhankelijk van de diepte van de kuil waarbij 4,5 cm diepte als grens wordt aangegeven.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Letselschade: Val van een voetganger over een uitstekend putdeksel

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009

Een voetganger komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel op. De rechtbank oordeelt dat sprake is van slecht wegdek. Het trottoir voldeed vanwege dit niveauverschil niet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld. De Gemeente is als wegbeheerder aansprakelijk.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Letselschade: Ongeluk fietser door een bult in het asfalt

Hof Amsterdam, 12 mei 2005

Fietser komt ten val door bulten in het asfalt van een geasfalteerde bosweg. De bulten zijn veroorzaakt door boomwortels. De wegbeheerder is tekortgeschoten in haar zorgplicht als beheerder van het bospad. De eigen schuld van de fietser is 50%.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.