Verkeersongeluk door een onveilige verkeerssituatie 

Bij een verkeersongeluk als gevolg van een onveilige verkeerssituatie kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor de ontstane letselschade. Onderstaande rechterlijke uitspraken zijn voorbeelden van een aantal verkeersongelukken als gevolg van onveilige verkeerssituaties.

Verkeersongeluk door een gevaarlijk scherpe bocht; geen waarschuwing

Rechtbank Almelo, 25 januari 2011 

Een automobilist rijdt in een scherpe bocht naar rechts rechtuit. Gemeente aansprakelijk voor het verkeersongeluk door niet te waarschuwen voor scherpe bocht waar automobilist, gegeven de omstandigheden, niet op bedacht hoefde te zijn.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Letselschade bij een verkeersongeluk door gevaarlijke graffitiplaats in tunnelbuis, ongeluk fietser 

Hof Den Haag 26 oktober 2010

Verkeersongeluk fietser in tunnelbuis die door de Gemeente aangewezen is als officiële graffitiplaats. Fietser valt na botsing met een voetganger die zich op het fietspad bevindt. Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor dit verkeersongeluk omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door de tunnelbuis aan te wijzen als officiële graffitiplaats. Daardoor is de gevaarsituatie ontstaan.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Letselschade bij een verkeersongeluk als gevolg van het ontbreken van een waarschuwing voor bocht na helling

Hof Den Bosch, 13 april 2010

Een motorrijder rijdt op een helling en krijgt laat zicht op het verdere wegverloop. Hij ziet daardoor de bochten vlak na de helling te laat. De Gemeente is aansprakelijk voor het verkeersongeluk omdat niet gewaarschuwd werd voor de gevaarlijke verkeerssituatie. De Gemeente had eenvoudig maatregelen ter beveiliging kunnen treffen.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Bent u slachtoffer van een verkeersongeluk door een onveilige verkeerssituatie? Content Letselschadespecialisten staat u graag bij met advies en verhaal van uw schade.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.