Armletsel, handletsel, schouderletsel

Rechtbank Amsterdam 2011, kneuzingen ribben, elleboog en schouder, 
smartengeld € 1.000,00

Vrouw, 53 jaar oud, is als inzittende van een tram betrokken bij een verkeersongeval. Zij heeft ten gevolge van het ongeval gedurende drie maanden klachten door kneuzingen van de linkerschouder, elleboog en ribben. Ook is sprake van een verergering van al bestaande psychische klachten.

Gerechtshof Den Haag,sleutelbeenfractuur, smartengeld € 1.000,00

Man komt als fietser bij botsing met een hond ten val. Hij loopt bij het ongeval een sleutelbeenfractuur op, een scheurtje in het schedelbot en een jukboogbreuk. Na twee maanden geopereerd met 6 dagen ziekenhuisopname. Volledig herstel na 9 maanden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2020, smartengeld € 1.000,00

Vrouw valt op een manege waarna een paard op haar hand gaat staan. Na een periode van forse klachten en fysiotherapie (van enige maanden) is er nog steeds sprake van afwezigheid van gevoel in de duim, verminderde motoriek, klachten bij koud weer en een gering cosmetisch effect. Zij heeft ook angst ontwikkeld voor andere paarden.

Gerechtshof Den Bosch 2008, handletsel, smartengeld € 2.000,00

Man, 31 jaar, is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, waarbij hij gebruik maakte van een slijptol, een ongeval overkomen. Daardoor heeft hij links handletsel opgelopen, te weten een beschadiging aan de pezen van zijn middelvinger. Hij heeft twee operaties ondergaan en gedurende enige maanden fysiotherapie gehad. Hij heeft gedurende langere tijd enige hinder van het letsel ondervonden en ervaart bij slecht weer nog steeds pijn in zijn vinger.

Kantonrechter Roermond 2012, gebroken arm, smartengeld € 2.500,00

Vrouw, van “gevorderde leeftijd”, als fietser ten val gekomen. Gebroken arm en hoofdtrauma. Zeer kortdurende ziekenhuisopname met relatief korte nabehandeling.

Rechtbank Zeeland - West Brabant, smartengeld € 2.500,00

Man loopt bij motorongeval letsel op; de linkerschouder uit de kom, pijn in de linkerbovenarm, een verwonding aan de knie, een brandwond op de linkerarm, linkerpink gebroken, ringvinger gekneusd, middelvinger van de rechterhand ingedeukt en overige vingers gekneusd, rechterbenedenhoektand afgebroken en een artroseaanval in rechterhand tussen duim en wijsvinger. Hij is ruim drie maanden arbeidsongeschikt geweest en langere tijd medisch behandeld.

Rechtbank Arnhem 2007, handletsel, 
smartengeld € 4.000,00

Letsel van de linkerhand waardoor bol-, pen-, sleutel-, en cilindergreep licht beperkt zijn. Ook de knijpkracht is licht beperkt en er zijn sensibiliteitsstoornissen. 6% blijvende invaliditeit van de gehele persoon.

Rechtbank Rotterdam, 2012, duimletsel
smartengeld € 4.000

15-jarige jongen komt in sporthal met duim tussen de deur, die door een ander wordt dichtgetrokken. Bij de vaststelling van het smartengeld wordt rekening gehouden met het gemis van een deel van de duim, het litteken, de geleden pijn, de ondergane operatie en de behandelingen in het ziekenhuis.

Rechtbank Rotterdam 2012,  schouderletsel en letsel bovenarm, smartengeld € 6.000,00 

Loodgieter, 22 jaar, krijgt een stalen kozijn op zijn schouder. Hij loopt een hersenschudding op zonder restgevolgen. Daarnaast zenuwletsel in het schoudergebied. Ondanks genezen van de objectiveerbare afwijkingen heeft hij nog steeds pijnklachten in het gebied van de cervicale wervelkolom aan de rechterzijde met uitstraling tot in de rechter bovenarm. Er is een beperking van de belastbaarheid van de nek en van de rechterarm. De blijvende invaliditeit is begroot op 3% van de hele mens.

De rechtbank acht van belang dat weliswaar slechts sprake is van milde beperkingen, maar dat deze wel hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid van de man voor het eigen beroep als loodgieter en tevens tot beperkingen bij het uitoefenen van zijn belangrijkste hobby, voetballen.

Rechtbank Utrecht 2010, handletsel, 
smartengeld € 6.500,00

Door een bedrijfsongeval raakt het slachtoffer 1,5 kootje van de wijsvinger kwijt. Het betreft de dominante hand.

Gerechtshof Den Bosch 2007, breuk elleboog, smartengeld € 7.200,00

Man, 39 jaar, komt door toedoen van een collega ten val en loopt daarbij een verbrijzelde elleboog op. Het Gerechtshof gaat uit van 10% blijvende invaliditeit als gevolg van het functieverlies van de arm. Eindtoestand, in die zin, dat de linkerelleboog deels gefixeerd is en slechts enige beweging toelaat. Aannemelijk is dat betrokkene tengevolge van het letsel aan de elleboog beperkingen ondervindt zowel in het huishouden als in de zelfwerkzaamheid. Het Gerechtshof houdt verder rekening met de omstandigheden van dit geval, in het bijzonder de ziekenhuisopnames, de leeftijd ten tijde van het ongeval, de functiebeperking van de linkerarm, de aard van het letsel, de blijvende pijnklachten en de psychische gevolgen voor zover deze aannemelijk worden geacht.

Rechtbank Utrecht 2009, breuk elleboog, 
smartengeld € 7.500,00

Vrouw loopt bij aanrijding letsel op onder meer bestaande uit een verbrijzelde elleboog en wonden op de linker onderarm en bovenarm. Gezien de ernst van het bij haar ontstane letsel, zij heeft geen elleboog meer; het bot boven haar elleboog is nog steeds gebroken; zij is al diverse malen geopereerd en er is waarschijnlijk nog tenminste één operatie nodig) en gezien uitspraken in vergelijkbare zaken is de rechtbank van oordeel dat een immateriële schadevergoeding van € 7.500,00 reëel is.

Gerechtshof Arnhem 2006, armletsel en schouderletsel, smartengeld € 10.000,00

Ziekenhuis verwijderd bij borstoperatie ten onrechte enkele lymfeklieren uit linkeroksel. Als gevolg daarvan is neurinoomvorming (zenuwgezwel) ontstaan. Blijvend functieverlies 30% arm, is 18% gehele mens. Door de pijnklachten in haar linkerarm en -schouder is betrokkene beperkt ten aanzien van bovenhands werken en tillen en trekken. Hierdoor heeft zij beperkingen ondervonden bij haar werkzaamheden in de eigen onderneming en ondervindt zij nog steeds beperkingen bij haar huishoudelijke werkzaamheden en in de beoefening van haar hobby's (tennis, golf en skiën), die zij om die reden heeft gestaakt.

Gerechtshof Den Bosch 2014, schouderletsel, smartengeld € 10.000,00

Fietser komt ten val door slecht wegdek waardoor schouderluxatie met 8% blijvende invaliditeit. Als gevolg van het ongeval is hij twee keer aan zijn schouder geopereerd. Na het ongeval heeft hij op aangepaste wijze gewerkt (waarbij hij niet hoefde te tillen en dragen). Hij ervaart dagelijks de gevolgen van zijn beperkingen zowel met betrekking tot zelfverzorging en huishoudelijke bezigheden als op het gebied van hobby, recreatie en sportbeoefening. Voorts heeft hij nog steeds pijnklachten. Het gaat om dagelijks aanwezige pijnklachten, zeurend van aard en wisselend in intensiteit waarbij de nachtrust wordt verstoord als gevolg van de pijn. Ten slotte is van belang dat er sprake is van een slechte toekomstprognose en dat er een reële kans is dat de klachten zullen verergeren.

Rechtbank Breda 2011, amputatie wijsvinger en psychische klachten, smartengeld € 13.500,00

Man, 42 jaar oud, overkomt bedrijfsongeval waardoor amputatie van het grootste deel van de linkerwijsvinger plaatsvindt. Drie jaar later vindt opnieuw een bedrijfsongeval plaats waarbij letsel ontstaat aan de dominante rechterhand. Het blijvende letsel betreft een amputatie van de linkerwijsvinger tot een klein stompje, als gevolg waarvan de man veel problemen ondervindt bij het gebruik van de linkerhand omdat deze een goede ondersteunende functie mist, met name bij fijn motorische handelingen. Bij belasting en steunen geeft het stompje pijnklachten, terwijl krachtsverlies in de linkerhand is opgetreden. Een en ander geeft hinder bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, bij de algemene dagelijkse bezigheden (vasthouden bestek, afwassen en snijden van voedsel) en bij de uitoefening van zijn hobby, het maken van fietsen. Daarnaast is sprake geweest van neuroompijn in verband waarmee de man succesvol geopereerd is. Voorts is sprake geweest van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) in verband waarmee de man enige jaren is behandeld maar die ten tijde van het tweede ongeval nog slechts geringe restklachten opleverde. Voorts acht de rechtbank van belang dat de werkgever van de man reeds een jaar na het eerste ongeval zonder deugdelijke gronden “van hem afwilde”, hetgeen heeft bijgedragen aan het leed dat de man als gevolg van het ongeval heeft ondervonden.

Rechtbank Zwolle 2006, uitval arm, 
smartengeld € 40.000,00

Vrouw van 20 jaar. Na aanrijding volledig afunctionele rechterarm en -hand. Ernstige posttraumatische arthrose en posttraumatische dystrofie. Het percentage invaliditeit van de rechterarm kan worden gesteld op 100%. Toegerekend naar de gehele persoon betekent dit 60% invaliditeit. De rechtbank acht van belang dat betrokkene op relatief jeugdige leeftijd blijvend gehandicapt is geraakt. Zij heeft door het ongeval haar werk op moeten geven en is volledig arbeidsongeschikt. Ze kan haar hobby's niet meer uitoefenen en is afhankelijk van de hulp van derden. Ze heeft bovendien blijvende ernstige pijnklachten.