Gerechtelijke uitspraken over smartengeld

Leidraad voor de vaststelling van een passend smartengeld zijn eerdere uitspraken van de rechter daarover. Een aantal uitspraken van rechters waarin smartengeld wordt toegewezen vindt u door te klikken op een van de onderstaande rubrieken.

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld spelen meerdere factoren een rol:

  • aantal en ingrijpendheid van de medische behandelingen
  • duur van de opname in het ziekenhuis of revalidatie-inrichting
  • duur van het genezingsproces
  • leeftijd van het slachtoffer
  • invloed op het werk (arbeidsongeschiktheid) of de studie
  • blijvende invaliditeit en beperkingen
  • invloed op hobby's, sport en vrijetijdsbesteding
  • verminkingen en littekens

Niet altijd zijn de toegewezen smartengeldbedragen, wanneer de uitspraken onderling vergeleken worden, met elkaar te rijmen. Het is dan zaak goed te onderscheiden wat de grote lijn is en welke bedragen uit de band springen, ook bijvoorbeeld ten opzichte van andere rubrieken.

Laat u bijstaan door Content Letselschadespecialisten, om zeker te zijn van een goed resultaat. Neem vrijblijvend contact met ons op.