Smartengeld bij tandletsel

Rechtbank Utrecht 2008, schade voortanden, smartengeld € 1.500,00

Jongen, 18 jaar, heeft door val met zijn fiets schade aan zijn gebit opgelopen. De voortanden zijn structureel verzwakt. Hij ondergaat behandelingen om het vergelen van zijn tanden tegen te gaan. Voorts heeft hij genoegzaam aangetoond herhaaldelijk tandheelkundige behandelingen te hebben gehad en nog te zullen moeten ondergaan waarvan het een feit van algemene bekendheid is dat die behandelingen vaak met pijn gepaard gaan.

Gerechtshof Amsterdam 2011, bijwerkingen verdovingsmiddel, smartengeld € 3.000,00

Gezonde 64-jarige man krijgt bij doorlopende tandheelkundige behandeling ernstige gezondheidsklachten door de bijwerkingen van het plaatselijk verdovingsmiddel. Deze klachten corresponderen met de in de bijsluiter van het middel beschreven mogelijke bijwerkingen.

De man heeft zeven tot acht maanden last heeft gehad van diarree en erge pijn in zijn gezicht en oren. Hij heeft maandenlang op bed gelegen en gedurende twee jaar zijn werkzaamheden niet kunnen verrichten

De tandarts treft geen verwijt treft van het gebruik van het verdovingsmiddel bij de aanvang van de behandeling. Wel treft hem het verwijt dat hij niets heeft gedaan met de klachten die de man daarna ontwikkelde en ook aan hem had gemeld. De tandarts had het verband tussen het gebruik van het middel en de klachten in een veel eerder stadium moeten leggen. Dan had met een alternatief verdovingsmiddel uitbreiding en voortduring van de klachten kunnen worden voorkomen.

Rechtbank Amsterdam, 2013, schade aan zenuw bij boren, smartengeld € 4.000,00

Tandarts hanteert onvoldoende veiligheidsmarge bij het boren in de onderkaak, waardoor schade aan een zenuw ontstaat. De vrouw om wie het gaat heeft veel pijn, narigheid, stress en onzekerheid ondervonden. Ze heeft psychische problemen, waarvoor professionele hulp is ingeschakeld. Ze heeft last van verminderd gevoel in haar kaak en gevoelloosheid in haar voet, waar de zenuw uit is gehaald, teneinde de aangezichtszenuw te reconstrueren, met als gevolg dat ze geen hakken meer kan dragen en aan fantoompijnen lijdt.

Rechtbank Arnhem 2012, slecht uitgevoerde gebitsrenovatie, smartengeld € 5.000,00

Een vrouw ondergaat een cosmetische renovatie van het gebit. In het kader daarvan zijn alle elementen van het bestaande gebit afgeslepen en zijn in twee fases in totaal 24 kronen en een aantal bruggen geplaatst.

De tandarts heeft het werk niet naar behoren uitgevoerd. Er was sprake van een foute diagnose en indicatie, onzorgvuldige behandelingsplanning en communicatie met de patiënt, mislukte beetregistratie, verkeerde uitvoering van de kronen (verblokking), slechte pasvorm, problemen met de esthetiek, pijnklachten die niet goed werden behandeld, onzorgvuldige dossiervoering en administratie. 

Als gevolg van het tekortschieten van de tandarts heeft de vrouw klachten ondervonden bestaande uit pijnklachten, overvloedig speeksel en niet goed kunnen eten. Voorts staat vast dat zij vanwege het tekortschieten genoodzaakt was herstelbehandelingen te ondergaan. Om weer een goede beet te bewerkstelligen dienden eerst de klachten te worden verholpen door de beet in te slijpen/nieuwe noodkronen te maken en later nieuwe kronen te vervaardigen.