Rugklachten en wervelfracturen

Gerechtshof Arnhem 2010, rugklachten, 
smartengeld € 1.000,00

Enkele maanden rugklachten na val op betonnen garagevloer. Werkgever aansprakelijk.

Rechtbank Amsterdam 2008, rugklachten, smartengeld € 3.500,00

Ma, 43 jaar, heeft al whiplashklachten door een eerder ongeval. Wordt opnieuw aangereden met lage rugklachten als gevolg. Lichte beperkingen ten aanzien van rugbelastende omstandigheden. Is beperkt ten aanzien van frequent buigen en frequent zware lasten hanteren tijdens het werk. 

Gerechtshof Amsterdam 2010, rugklachten, smartengeld € 4.000,00

Botsing bij het roeien waardoor een aanzienlijk hematoom bekken, rug, billen. Een flinke contusie met alle zichtbare en voelbare gevolgen. Gedurende 5 maanden klachten en functiebeperkingen. Moest opstarten nieuw bedrijf uitstellen. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2020, wervelfractuur, smartengeld € 6.000,00

Vrouw loopt bij een valpartij in een bus een wervelfractuur op die ertoe heeft geleid dat zij zeven dagen in het ziekenhuis opgenomen is geweest. Zij heeft er geen blijvende klachten aan overgehouden.

Gerechtshof Den Bosch 2010, wervelfractuur, smartengeld € 9.000,00

Vrouw 69 jaar valt van trap. Het letsel betrof een fractuur van een wervellichaam en wervelboog (C7), hersenschudding, polsfractuur en uitgebreide gebitschade. Het blijvende letsel heeft in het bijzonder betrekking op een sterk beperkte beweeglijkheid van de nek en schouders.

Gerechtshof Den Bosch 2013, wervelfractuur en psychische klachten,
smartengeld € 17.500,00

Vrouw, 57 jaar, betrokken bij busongeval waarbij doden en gewonden vallen. Letsel betreft een wervelfractuur en psychische klachten. Het hof houdt rekening met de functionele invaliditeit van 22%, de pijn die het gevolg is van de gebroken rugwervel, de beperkingen die de aandoening voor haar hobby’s meebrengt en de psychische problemen die de vrouw heeft ondervonden, waarbij het hof ervan uitgaat dat die na verloop van een aantal jaren nog een beperkte rol spelen.

Gerechtshof Arnhem 2004, dwarslaesie, 
smartengeld € 97.563,00

Man, 37 jaar, motorongeval. Dwarslaesie ter hoogte van de negende borstwervel, beschadiging arm/schouderzenuw, verminderde spierfunctie bovenarm, totale incontinentie voor urine en impotentie. Ruim een jaar in ziekenhuis en revalidatie-inrichting opgenomen. Diverse operaties waaronder een zenuwtransplantatie en een operatie aan de sluitspier. Hij is volledig rolstoelafhankelijk en functioneel eenarmig. Hij is blijvend volledig arbeidsongeschikt.

Rechtbank Overijssel 2015, dwarsleasie, smartengeld € 125.000,00

Man, 54 jaar, loopt bij een ongeval zeer ernstig letsel op; een traumatische hoge dwarslaesie bij C1-C2, luxatiefractuur en een schedelbasisfractuur, met als gevolg een volledige beademingsbehoeftigheid met tracheotomie. Er was sprake van een neurogene shock en tekenen van postanoxische encefalopathie. Verstikkingsdreiging en –angst. Kwaliteit van leven gereduceerd tot die van de armste soort. Betrokkene overleden na 3 maanden.

Rechtbank Noord Nederland 2018, dwarsleasie, smartengeld € 150.000,00

Vrouw, 62 jaar, als racefietser overreden door een tractor. Het letsel bestond uit gebroken wervels met een dwarslaesie ter hoogte van de vierde borstwervel (Th4), gebroken ribben, gebroken borstbeen, gebroken schouderblad, gebroken sleutelbeen, gebroken middenhandsbeentje en een klaplong. Na een ziekenhuisopname van 18 dagen volgde een opname van 6 maanden in een revalidatiecentrum. Er is sprake van 91% blijvende invaliditeit van de gehele persoon. In de loop van de tijd zijn er toenemende problemen ontstaan voor wat betreft de mictie en defecatie en zijn de spasmen in benen en romp toegenomen. Door het noodgedwongen zittend bestaan is er zitproblematiek opgetreden in de vorm van toenemende verkromming ter hoogte van de bovenste borstwervel. Er is voortdurend sprake van tendomyogene pijn in de schouders en zenuwpijn. De vrouw beweegt zich voort in een rolstoel. De woning is aangepast en gedeeltelijk rolstoelvriendelijk gemaakt. De vrouw heeft een aangepaste auto, waarmee zij zich zelfstandig kan verplaatsen.

Rechtbank Gelderland 2018, dwarsleasie, smartengeld € 165.000,00

Man 20 jaar oud, motorongeval waardoor een complete dwarslaesie ter hoogte van de derde borstwervel, waarbij sprake is van een spastische verlamming van de rompspieren en onderste ledematen. Hij heeft een matige rompbalans waardoor hij geheel rolstoelafhankelijk is, hoewel hij wel in staat is om zelfstandig transfers te maken vanuit de rolstoel naar bijvoorbeeld zijn bed en naar de wc. Hoewel hij zich voor een groot deel van de dagelijkse activiteiten zelf kan redden, is hij voor een deel ook afhankelijk van de hulp van derden, onder wie zijn moeder. Ter voorkoming van klachten en ongelukjes door de dag heen, maakt hij iedere ochtend voor zijn ontlasting gebruik van klysma’s. Zijn moeder toucheert hem zo nodig; hij blijft zo’n twee tot drie uur op zijn douchestoel over het toilet gereden zitten, omdat hij helemaal ‘leeg’ wil zijn. De eerste jaren na het ongeval heeft hij onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen, omdat de woning van zijn ouders waar hij woonde niet geschikt was om aangepast te worden. Hij is duurzaam ongeschikt voor het verrichten van loonvormende arbeid. Zijn wens om in de beveiliging te werken, heeft hij door het ongeval niet kunnen realiseren. Verder deed hij voor het ongeval aan motorrijden, voetballen, kickboksen, hardlopen, bergbeklimmen, mountainbiken en skateboarden, wat hij nu allemaal niet meer kan doen. Ook ten aanzien van het aangaan van relaties en seksualiteit ondervindt hij problemen. Hieruit volgt dat het letsel is te kwalificeren als letsel in de zwaarste categorie, waardoor sprake is van een drastische, onomkeerbare en sterk verlaagde levenskwaliteit.