Rugklachten en wervelfracturen

Gerechtshof Arnhem 2010, rugklachten, 
smartengeld € 1.000,00

Enkele maanden rugklachten na val op betonnen garagevloer. Werkgever aansprakelijk.

Rechtbank Amsterdam 2008, rugklachten, smartengeld € 3.500,00

Ma, 43 jaar, heeft al whiplashklachten door een eerder ongeval. Wordt opnieuw aangereden met lage rugklachten als gevolg. Lichte beperkingen ten aanzien van rugbelastende omstandigheden. Is beperkt ten aanzien van frequent buigen en frequent zware lasten hanteren tijdens het werk. 

Gerechtshof Amsterdam 2010, rugklachten, smartengeld € 4.000,00

Botsing bij het roeien waardoor een aanzienlijk hematoom bekken, rug, billen. Een flinke contusie met alle zichtbare en voelbare gevolgen. Gedurende 5 maanden klachten en functiebeperkingen. Moest opstarten nieuw bedrijf uitstellen. 

Gerechtshof Den Bosch 2010, wervelfractuur, smartengeld € 9.000,00

Vrouw 69 jaar valt van trap. Het letsel betrof een fractuur van een wervellichaam en wervelboog (C7), hersenschudding, polsfractuur en uitgebreide gebitschade. Het blijvende letsel heeft in het bijzonder betrekking op een sterk beperkte beweeglijkheid van de nek en schouders.

Gerechtshof Arnhem 2004, dwarslaesie, 
smartengeld € 97.563,00

Man, 37 jaar, motorongeval. Dwarslaesie ter hoogte van de negende borstwervel, beschadiging arm/schouderzenuw, verminderde spierfunctie bovenarm, totale incontinentie voor urine en impotentie. Ruim een jaar in ziekenhuis en revalidatie-inrichting opgenomen. Diverse operaties waaronder een zenuwtransplantatie en een operatie aan de sluitspier. Hij is volledig rolstoelafhankelijk en functioneel eenarmig. Hij is blijvend volledig arbeidsongeschikt.

Rechtbank Overijssel 2015, dwarsleasie, smartengeld € 125.000,00

Man, 54 jaar, loopt bij een ongeval zeer ernstig letsel op; een traumatische hoge dwarslaesie bij C1-C2, luxatiefractuur en een schedelbasisfractuur, met als gevolg een volledige beademingsbehoeftigheid met tracheotomie. Er was sprake van een neurogene shock en tekenen van postanoxische encefalopathie. Verstikkingsdreiging en –angst. Kwaliteit van leven gereduceerd tot die van de armste soort. Betrokkene overleden na 3 maanden.