Smartengeld bij littekens en verminking

Gerechtshof Arnhem 2008, littekens arm, 
smartengeld € 1.600

Vrouw wordt door hond gebeten in linkerarm en rechterbeen. Zij is voor de ernstige bijtwonden meermaals behandeld door een plastisch chirurg. Geen blijvende littekens.

Rechtbank Rotterdam 2011, littekens in het gezicht, smartengeld € 7.000,00      

Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn gezicht heeft enige tijd in de bek van de hond vastgezeten. Na hulpgeroep werd hij bevrijd. Het jongetje heeft vele bijtwonden in het gezicht opgelopen. Hij is twee dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest en door een plastisch chirurg geopereerd. Hij heeft desondanks littekens in zijn gezicht behouden. Pas na zijn achttiende levensjaar kan hij nogmaals door een plastisch chirurg geopereerd worden. Onzeker is in hoeverre die latere ingreep de littekens zal doen verdwijnen. In ieder geval gedurende nagenoeg zijn gehele jeugd (waaronder de puberteit) wordt hij geconfronteerd met littekens.

Rechtbank Maastricht 2008, littekens onderbeen, smartengeld € 12.500,00

Letsel bij aanrijding, voornamelijk bestaande uit beschadiging van de huid van het linkeronderbeen. Veel operaties en ziekenhuisopnamen. Ernstige littekens die aanzienlijk in omvang zijn en zeer ontsierend. Enige blijvende beperkingen voor toekomstige beroepsuitoefening. Pijnklachten onderbeen.

Rechtbank Utrecht 2011, litteken buik, 
smartengeld € 17.500,00

Vrouw, 24 jaar oud. Er is sprake van een medische fout die daarin bestaat dat er een verkeerde diagnose is gesteld met als gevolg dat de operatie die de vrouw heeft ondergaan niet aan de orde zou zijn geweest indien de diagnose juist zou zijn gesteld. Zij heeft aan de operatie een zeer ontsierend buiklitteken overgehouden. Daarnaast ondervindt zij ook in bepaalde situaties een trekkend gevoel ter plaatse van het litteken en/of uitstralende pijn naar haar been.

Rechtbank Rotterdam 2011, litteken en volumeverlies borst, smartengeld € 25.000,00 

Weefselverwisseling door patholoog bij vrouw van 50 jaar als gevolg waarvan zij (onder meer) twee onnodige borstoperaties heeft ondergaan. Ze heeft aan die operaties een zeer ontsierend litteken overgehouden en mist ongeveer 25% van het volume van de linker borst, waardoor zij in haar vrouw-zijn is aangetast. Daarnaast ervaart zij nog altijd pijnklachten in de linker borst en in de linker arm, waardoor zij (fysieke) beperkingen ondervindt, zowel bij haar dagelijkse activiteiten en werkzaamheden als keukenassistente in een verzorgingstehuis alsook op seksueel gebied. Aanraking aan de borst vindt zij slecht te verdragen. Ook heeft zij ten onrechte drie maanden in de veronderstelling verkeerd dat zij een agressieve kwaadaardige tumor in haar linker borst had. Gezien haar familiegeschiedenis (twee zussen die in aanraking zijn geweest met borstkanker waardoor een zus op 49-jarige leeftijd is overleden) is de gemaakte fout psychisch zeer belastend geweest en heeft dit bij haar grote angst en klachten van depressiviteit en slapeloosheid veroorzaakt, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op het gezin. Ook zijn de in verband met een evidente familiaire belasting op mammacarcinoom wenselijke onderzoeksmogelijkheden voor de toekomst als gevolg van de fout beperkt. Een MRI van de linker borst zal niet goed meer te interpreteren zijn. Bovendien zal de vrouw haar linker borst moeten verliezen indien op enig moment wel de diagnose kanker wordt gesteld, omdat er als gevolg van de twee onnodige operaties geen borstbesparende operatie meer mogelijk is. Anderzijds heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat de prognose gelukkig goed is en niet is beïnvloed door de gemaakte fout.