Smartengeld bij oogletsel

Rechtbank Den Haag 2008, oogletsel, 
smartengeld € 15.000,00

Man, 31 jaar, krijgt bij bedrijfsongeval een metaalsplinter in het oog. Bij de operatie is de natuurlijke lens vervangen door een kunstlens. Het totale gezichtsverlies door het oogletsel bedraagt uiteindelijk 35 % en het percentage arbeidsongeschiktheid 45 %.

Rechtbank Alkmaar 2008, blind aan een oog, smartengeld € 20.000,00

16 jarige jongen raakt door ongeluk met luchtdrukpistool blind aan een oog. Bij de vaststelling van het smartengeld neemt de rechtbank in aanmerking de aard van de gedragingen van de daders, het feit dat betrokkene aan één oog blind is geworden, de jonge leeftijd waarop het letsel bij hem is veroorzaakt, de duidelijk waarneembare ontsiering van zijn gezicht, de ziekenhuisopname die hij heeft moeten ondergaan en het feit dat hij is beperkt in zijn vrijetijdsbesteding. Hij durft niet meer laat uit te gaan uit angst voor incidenten en vechtpartijen. Voorts neemt de rechtbank in aanmerking dat de moeder heeft verklaard dat hij sinds het ongeluk een 'totaal ander persoon' - te weten snel boos en driftig - is geworden.

Hof Amsterdam 2005, blind aan een oog, smartengeld € 25.000,00

Vrouw, 18 jaar, krijgt in café door toedoen van een wilde danser glas in haar oog en raakt blind aan een oog. Verschillende operaties, langdurig bestaande pijnklachten en een zichtbaar litteken. Verwijdering van het oog is op termijn onvermijdelijk.

Hof Amsterdam 2020, beperkte beweeglijkheid, dubbelzien en ontsiering gelaat, smartengeld € 25.000,00

Bouwvakker loopt letsel op bij het uitvoeren van werkzaamheden. Er is sprake van uitgebreide botfracturen in het middengezicht en een orbitabodemfractuur. Door het ongeval is sprake is van beperkte beweeglijkheid van het linkeroog en last van dubbelzien. Ook is door het ongeval sprake van ontsierende littekens in het aangezicht en van een afwijkende stand van de neus en de ogen.

Hof Leeuwarden 2011, blind aan een oog, smartengeld € 25.000,00

Vrouw, 23 jaar, raakt door een vuurwerkongeval blind aan een oog. De importeur is aansprakelijk omdat het product gebrekkig was. Het oog is vervangen door een prothese.

Hof Leeuwarden 2012, letsel goede oog bij eenogige, smartengeld € 25.000,00

Aan één oog blinde gehandicapte wordt door medebewoner aan het goede oog ernstig verwond, waardoor hij nagenoeg blind wordt. De Rechtbank weegt mee dat sprake is van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Als gevolg van het ongeval raakt betrokkene zijn WSW-baan kwijt en wordt hij in zijn dagelijkse activiteiten, zelfstandigheid en bewegingsvrijheid ernstig beperkt.

Hof Arnhem-Leeuwarden 2014,
blind aan een oog (andere oog was al slecht), smartengeld € 60.000,00

Vrouw met beperkt zicht in linkeroog (visus 0,3) raakt door fout bij operatie vrijwel het volledige zicht in het rechteroog kwijt. Zonder fout zou ze nauwelijks beperkingen hebben ondervonden van haar beperkte zicht in het linkeroog. Zij zou als verpleegkundige hebben kunnen werken, normaal hebben kunnen lezen en auto hebben mogen rijden. Dat is nu niet het geval. Ze ondervindt hinder met lezen - gebruik van een loep is nodig -, is beperkt in het gebruik van de computer en mag niet autorijden. Daarnaast kan zij niet als verpleegkundige werken. Door het zeer beperkte zicht in het rechteroog ondervindt ze dan ook forse beperkingen, die haar dagelijkse leven duurzaam nadelig beïnvloeden. Vanwege het al beperkte zicht in het linkeroog zijn de gevolgen van het visusverlies in het rechteroog voor haar ernstiger; in zoverre kan haar situatie niet worden vergeleken met die van andere personen, die ook het zicht in één oog verliezen, maar nog wel (nagenoeg) volledig zicht hebben in het andere oog.