Beenletsel, knieletsel en voetletsel

Gerechtshof Amsterdam 2008, gebroken enkel, smartengeld € 500,00

Een tegelzetter loopt bij werkzaamheden een gebroken enkel en gekneusde ribben op.

Rechtbank Den Bosch 2007, voetletsel,
smartengeld € 1.000,00

Auto rijdt over voet en tegen schouder van een marktkoopvrouw. Geen fracturen maar wel geruime tijd pijn aan voet en schouder.

Rechtbank Dordrecht 2011, knieletsel, 
smartengeld € 1.250,00

Bij een aanrijding loopt een voetganger knieletsel op. In de periode direct volgend op het ongeval heeft hij aanzienlijke knieklachten gehad, die met name optraden bij zitten met gebogen knie en bij hurken, knielen en traplopen. De man blijft pijnklachten houden. Hij moet daardoor bij zijn werk langdurig zitten regelmatig afwisselen met bewegen. Geen aantoonbare medische afwijkingen. Geen strikt medische redenen om hem beperkingen op te leggen ten aanzien van het verrichten van arbeid in het algemeen of ten aanzien van deelname aan sportactiviteiten.

Rechtbank Amsterdam 2008, gebroken middenvoetsbeentje, smartengeld € 2.000,00

Auto rijdt over voet van man. Gebroken middenvoetsbeentje. Vijf weken gips en daarna revalidatie.

Rechtbank Arnhem 2007, gebroken bovenbeen, smartengeld € 3.800,00

Ongeval met als gevolg een gebroken bovenbeen en een hersenschudding. Geopereerd aan bovenbeen. Goede genezing.

Rechtbank Middelburg 2006, gebroken onderbeen en enkelklachten, smartengeld € 5.000,00

Auto-ongeval 16 jarige jongen. Gebroken onderbeen, gebroken borstwervel, kneuzing staartbeen. Verminderde enkelfunctie. Klachten rug en stuitje. Stagnerende emotionele verwerking van het ongeval en de nasleep vormen een probleem.

Gerechtshof Den Bosch 2008, gebroken enkel, smartengeld € 6.806,00

Door koe aangevallen vrouw loopt op meerdere plaatsen gebroken enkel. De belastbaarheid is daardoor beperkt voor lang en afwisselend staan en lopen, frequent traplopen en hurken.

Rechtbank Utrecht 2007, beenletsel, 
smartengeld € 7.500,00

Bij aanrijding beenletsel en knieletsel opgelopen. Zes maal geopereerd. Loopt ten tijde van het vonnis (6 jaar na de aanrijding) nog met krukken en heeft pijnklachten in het linkerbeen. De huid is van het onderbeen tot onder de knie gevoelloos.

Rechtbank Arnhem 2007, gebroken enkel en knieletsel, smartengeld € 9.000,00

Vrouw, 30 jaar, loopt bij een aanrijding een gecompliceerde breuk van de rechter enkel en knieletsel op waardoor instabiele rechterknieschijf. Gevolgen: Matig beperkt voor gebruik rechterbeen. Het betreft hier zowel staan, lopen, traplopen, klimmen en klauteren en knielen, kruipen en hurken. Er zal nog een tweede operatie met opnieuw ziekenhuisopname volgen. Ook daarna zal betrokkene klachten houden.

Gerechtshof Den Bosch 2011, enkelletsel, smartengeld € 10.000,00

Man, 37 jaar oud, loopt bij een aanrijding letsel op, ondermeer aan de rechtervoet.  Hij houdt blijvende klachten aan zijn rechterenkel over, namelijk een chronisch regionaal pijnsyndroom (CRPS). Hij is daardoor volledig en blijvend arbeidsongeschikt.

Rechtbank Rotterdam 2019, gebroken scheenbeen en kuitbeen,
smartengeld € 10.000,00

Man, loopt beenletsel op wanneer een ander een greep uit een gevechtssport op hem toepast. Linker scheen- en kuitbeen zijn gebroken (spiraalbreuk) met als gevolg een langdurig revalidatietraject. De man heeft ruim 1,5 maand gebruik gemaakt van een rolstoel en heeft zeven maanden op krukken gelopen. Langdurige fysiotherapie. Door de dubbele beenbreuk en de moeizame botconsolidatie is een afwijkend looppatroon van het linkerbeen ontstaan dat na ruim twee jaar nog niet volledig hersteld is. Er is sprake van beperkingen in het (trap)lopen, knielen, kruipen en hurken.

Rechtbank Den Haag 2012, zenuwletsel been, smartengeld € 15.000,00      

Man, 46 jaar, loopt zenuwletsel aan een been op door een fout bij een chirurgische ingreep. Daardoor pijn in de knie en krachtsverlies onderbeen. Beperkingen bij het afleggen van afstanden en klimmen. Traplopen gaat niet zonder hulpmiddelen. Kan niet langdurig staan en kan niet lopen op ongelijk terrein. Arbeidsongeschiktheid in de eigen onderneming. Mentale problemen.

Rechtbank Overijssel 2014, enkelletsel, smartengeld € 16.500,00

Vrouw, 27 jaar oud, loopt bij een ongeval  diverse fracturen aan de rechterenkel op, alsmede een fractuur in het linkerkuitbeen en diverse verwondingen en kneuzingen. Ondanks jarenlange medische behandelingen, waaronder hersteloperaties aan de enkel en revalidatie, hield zij forse pijnklachten waarvan zij dagelijks veel hinder en beperkingen ondervindt. Zij moet orthopedisch schoeisel dragen. Het uitblijven van herstel en de impact van het ongeval op haar leven hebben voorts tot psychische klachten geleid, waarvoor zij diverse behandelingen heeft ondergaan. In verband met de klachten en beperkingen die zij als gevolg van het ongeval ondervond, is zij arbeidsongeschikt geraakt voor het verrichten van haar arbeid als magazijnmedewerker alsmede voor de functie van chef magazijn die zij zou gaan bekleden. Tevens is sprake van beperkingen bij het uitoefenen van haar grote hobby (sport) en is zij op verschillende manier afhankelijk geraakt van de hulp van anderen. 

Rechtbank Arnhem 2009, beklemming heupzenuw, smartengeld € 19.000,00

Man, 40 jaar, loopt bij aanrijding letsel op. Er is sprake van een beklemming van de heupzenuw rechts. Vaststaat dat hij als gevolg van het ongeval blijvende beperkingen ondervindt in het lopen, zitten en staan waardoor hij niet meer volledig in staat is zijn vroegere werkzaamheden en hobby's uit te voeren en hij in het dagelijks leven, onder meer in het autorijden, wezenlijk beperkt is. Hij ervaart hevige pijnklachten en is afhankelijk is van ingrijpende, frequente en pijnlijke pijnbestrijdingbehandelingen. Dat aspect heeft een bepalende invloed op zijn leven.

Rechtbank Arnhem 2011, smartengeld € 37.000,00 

Man, 24 jaar oud, loopt bij een verkeersongeval letsel op aan zijn rechter voet en ernstig letsel aan zijn linkervoet. Hij is daaraan geopereerd en heeft enige weken in het ziekenhuis gelegen. Hij heeft daarna langdurig moeten revalideren, in het kader waarvan nog twee operaties zijn gevolgd waarbij zijn linker enkelgewricht is vastgezet. Hij heeft ten gevolge daarvan niet alleen forse bewegingsbeperkingen opgelopen, maar tevens ernstige, al dan niet secundaire (zenuw-) pijnklachten ontwikkeld aan zijn rug, heup en lies. In verband daarmee heeft hij vele pijnbestrijdingbehandelingen ondergaan en nog te ondergaan, die - voor zover al succesvol - de pijn niet blijvend (hebben) kunnen wegnemen of verminderen. Ondanks zijn grote inspanningen om aan het werk te blijven, is hij uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard. Ook in en om het huis kan hij zelf geen klussen meer doen. Uitzicht op verbetering van zijn fysieke beperkingen en pijnklachten is er niet.

Rechtbank Rotterdam 2008, gebroken onderbeen links en rechts, smartengeld € 37.500,00

Twee gebroken onderbenen met verbrijzelingkarakter, Twee maanden ziekenhuis. Complicaties, meerdere ingrepen, langdurige revalidatie. Blijvende gevolgen: voethefferparese links, een verkorting van het linkerbeen met twee centimeter, een in afwijkende stand genezen fractuur, sensibiliteitsstoornissen (linker heup en linker been). Beperkingen (in verschillende gradaties) ten aanzien van langer staan en lopen, lang zitten en - samengevat - traplopen, hurken, dragen en tillen en dergelijke, alsmede ten aanzien van sterk wisselende temperaturen en koude en natte omstandigheden. Door het ongeval is psychische problematiek ontstaan met als beperkingen: snellere vermoeidheid, moeite met aandachtsbepaling en het zich eigen maken van nieuwe informatie, prikkelbaarheid, minder zelfbeheersing en een onvermogen om conflicten adequaat te beslechten, traagheid en matige alertheid die leiden tot beperkingen ten aanzien van een te snel en dwingend werktempo. Volledig arbeidsongeschikt.

Gerechtshof Arnhem 2006, ernstig beenletsel, smartengeld € 45.000,00

Bij aanrijding op 23 jarige leeftijd ernstig beenletsel opgelopen. Meer dan drie maanden ziekenhuis, tien operaties ondergaan en een langdurige revalidatieperiode. Heeft een fors mankende gang, veroorzaakt door de arthrodese, de verstijving/vastzetting van het kniegewricht, en er is sprake van een beenlengteverschil van 2 cm en een zogenoemde spitsvoetstand. Daarnaast ondervindt hij ook klachten van de arthrotische afwijkingen van de rechterenkel en de linkerknie.