Smartengeld bij gehoorschade

Rechtbank Utrecht 2009, gehoorschade, smartengeld € 12.000,00

Man loopt bij aanrijding letsel op. Hij heeft de volgende klachten: hoofdpijn, duizeligheid, een verhoogd gevoel van innerlijke gespannenheid en vergeetachtigheid. Daarnaast is sprake van een verminderd gehoor, oorsuizen en duizeligheid. Dit heeft geleid tot een beperking in de communicatie op ieder niveau. Het percentage functionele invaliditeit van de gehele mens bedraagt voor wat betreft het verminderde gehoor, 16%. Hij heeft als gevolg van het ongeval ook een enkele maal last van een aanval van epilepsie.

Gerechtshof Arnhem 2009, gehoorschade, smartengeld € 10.000,00

Cellist loopt door langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus gehoorbeschadiging op. De werkgever heeft in onvoldoende mate voldaan aan haar zorgplicht voor zover het gaat om specifieke maatregelen die direct beoogden gehoorschade te voorkomen (plexiglasschermen en oordoppen) en voor zover het maatregelen betreft die betrekking hadden op preventie (gehooronderzoeken en metingen met betrekking tot geluidbelasting).