Smartengeld bij whiplash

Rechtbank Arnhem 2009, whiplash, 
smartengeld € 300,00

Aanrijding waarbij twee inzittenden door een ongeval gewond raken. De rechter gaat er vanuit dat zij enige tijd nekklachten hebben ondervonden, enige fysiotherapeutische behandelingen hebben ondergaan en ruim een jaar na het ongeval nog in lichte mate nekklachten ondervinden. Smartengeld € 300,00 per persoon.

Rechtbank Amsterdam, 2011, whiplash
smartengeld € 1.750,00 

De rechtbank neemt als uitgangspunt mee dat betrokkene zal moeten leven met de pijnklachten in de nek die door de neuroloog zijn vastgesteld; belastingsafhankelijk optredende, zeurende nekpijnen en periodiek optredende, vanuit de nek tot over het achterhoofd uitstralende, strak trekkende en drukkende hoofdpijnen. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de neuroloog naast voornoemde pijnklachten tevens heeft geconstateerd dat sprake is van een onbelemmerde beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom. Voorts is van belang dat hij geen PWS van de cervicale wervelkolom heeft kunnen vaststellen. Bovendien is de neuroloog tot de conclusie gekomen dat geen sprake is van medische beperkingen. 

Rechtbank Middelburg 2009, whiplash, 
smartengeld € 3.000,00

Whiplashklachten na frontale aanrijding. Beperkingen bij het verrichten van zware nekbelastende bezigheden als langdurig gebukt staan, boven schouderhoogte werken, heel lang zitten, staan of lopen, zwaar tillen, duwen of trekken en klimmen.

Gerechtshof Arnhem 2009, whiplash, 
smartengeld € 3.000,00

Man, 34 jaar, van achter aangereden. Gevolgen zijn verminderde belastbaarheid van nek- en schouderstreek, geheugen- en concentratiestoornissen. Bestaande knieklachten zijn verergerd. Hij heeft een periode van revalidatie doorgemaakt. Hij heeft moeite met de acceptatie van de blijvende gevolgen van het ongeval. Zat in de bijstand. Als gevolg van het ongeval heeft hij enig verlies van zelfwerkzaamheid. 

Rechtbank Amsterdam 2011, whiplash,
smartengeld € 3.000,00    

Vrouw, 32 jaar, van achteren aangereden. Als gevolg van het ongeval is er sprake van nekklachten, met tintelingen over de linkerarm uitstralend, die vooral houdings- en belastingsafhankelijk duidelijk in omvang kunnen toenemen, een bewegingsbeperking over de cervicale wervelkolom, aanvalsgewijs optredende hoofdpijnen, duizeligheid, slaapstoornissen, een abnormaal snel intredende vermoeidheid met wazig zien, concentratiestoornissen en daardoor ook geheugenstoornissen en een episodische emotionele ontregeling en angstequivalenten. De rechtbank gaat uit van 1% blijvende invaliditeit en geen beperkingen. 

Rechtbank Arnhem 2012, whiplash,
smartengeld € 3.000,00           

Vrouw, 52 jaar, van achter aangereden. Whiplashklachten. Gevolgen zijn een verminderde belastbaarheid van de nek- en schouderstreek met optredende hoofdpijnen, met nu en dan ook vegetatieve reacties en tintelingen in de handen en een lichte stoornis van de geheugen- en aandachtsfunctie als gevolg van (pijn)klachten Er zijn relatief geringe beperkingen beperkt tot huishoudelijke taken en zelfredzaamheid.

Rechtbank Amsterdam 2012, whiplash,
smartengeld € 3.000,00

Vrouw, 44 jaar, post whiplashsyndroom waardoor beperkingen ten aanzien van zowel statische als dynamische belasting van nek en schouders. Er gelden ook beperkingen ten aanzien van duwen, dragen, tillen, reiken, bovenhands werken, kruipen, knielen, hurken etc. Verder gelden er beperkingen met betrekking tot zien van onrustige beelden (flitsen, snel wisselende beelden) op beeldschermen. Geen arbeidsongeschiktheid. Wel behoefte aan huishoudelijke hulp.

Rechtbank Amsterdam 2008 whiplash, 
smartengeld € 4.000,00

Whiplashachtige klachten na stoten hoofd tegen wandmeubel; hoofd- en nekpijnklachten, klachten van algehele malaise en overprikkelbaarheid. Werk en carrièreperspectief moeten opgeven. Beperkt in hobby tuinieren. Verminderde kwaliteit van het sociaal leven.

Gerechtshof Arnhem 2006, whiplash, 
smartengeld € 4.500,00

De eerste twee jaar na het ongeval heeft betrokkene aanzienlijke beperkingen in de beroepsuitoefening als personeelsfunctionaris, bij werkzaamheden in huis en tuin en bij het catamaranzeilen. Nadien blijvende lichte beperkingen doordat zij bij inspanning zoals tillen, duwen, trekken en dergelijke hoofdpijn krijgt met pijn in de nek als zij het hoofd moet draaien. De concentratie en het geheugen zijn nog licht gestoord. Na twee jaar zijn de vermoeidheidsklachten sterk verbeterd maar de span- en veerkracht is toch nog wel wat verminderd. Tevens zijn er nog problemen met zien, vooral bij lezen en werken aan een beeldscherm.

Rechtbank Amsterdam 2007, whiplash, 
smartengeld € 5.000,00

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene als gevolg van het ongeval lijdt aan een post-whiplash syndroom met algemene blijvende functionele invaliditeit van 4 %, dat hij beperkt is in de uitoefening van zijn sport- en hobbyactiviteiten en dat sprake is van een verminderde levensvreugde.

Rechtbank Arnhem 2008, whiplash, 
smartengeld € 5.000,00

Het letsel als gevolg van het ongeval opgelopen is beperkt tot whiplashachtige klachten in de nekregio, leidend tot een percentage blijvende invaliditeit van 4% waardoor betrokkene in fysieke zin beperkt is op diverse vlakken. Cognitieve klachten zijn niet aan de orde.

Rechtbank Utrecht 2009, whiplash, 
smartengeld € 5.000,00

Vrouw, 46 jaar oud, postwhiplashsyndroom. De rechtbank heeft bij de vaststelling van het smartengeld in aanmerking genomen dat betrokkene ten tijde van het ongeval 46 jaar oud was, dat zij als gevolg van het ongeval letsel heeft opgelopen waarvan zij blijvende gevolgen ondervindt bij het verrichten van arbeid, huishoudelijk werk en het persoonlijk-sociaal functioneren.

Rechtbank Amsterdam 2011, whiplash
smartengeld € 5.000,00     

Als gevolg van een ongeval heeft het slachtoffer te kampen met een matig chronisch pijnsyndroom, met pijn aan de nek, uitstralend tot het achterhoofd, en pijn aan de linkerschouder en linkerarm, tot in de vingers. Dit pijnsyndroom gaat, als gevolg van de pijn, gepaard met enige beperking, ten aanzien van de belasting van de nek en de linker, niet dominante arm, zoals bovenhands werken, dragen, tillen, reiken, buigen.

Rechtbank Dordrecht 2006, whiplash, 
smartengeld € 7.000,00

Het slachtoffer heeft door het ongeval klachten opgelopen die haar in aanzienlijke mate belemmeren in haar functioneren. Zij heeft pijnklachten in de nek, het achterhoofd, de linkerarm, de onderrug en het rechterbeen waarvoor zij wekelijks fysiotherapie krijgt. Zij heeft niet alleen haar werk moeten opgeven maar ondervindt ook bij haar dagelijkse bezigheden beperkingen.

Gerechtshof Arnhem, 2011, whiplash, 
smartengeld € 7.000,00

Man, 30 jaar oud, van beroep schaver in ploegendienst, was betrokken bij een verkeersongeval. Krijgt whiplashachtige klachten (pijnklachten aan hoofd en nek, concentratiestoornissen en vermoeidheid). Gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en uiteindelijk gedeeltelijk ontslagen.

Gerechtshof Arnhem 2006, whiplash, 
smartengeld € 7.500,00

Man, leeftijd 50 jaar, wordt als passagier in een auto van achteren aangereden. Geen neurologische beperkingen, alleen subjectieve pijnklachten die betrokkene hinderen in zijn algemeen dagelijks leven en bij het verrichten van loonvormende arbeid. De subjectieve pijnklachten maken betrokkene volledig ongeschikt voor het verrichten van loonvormende arbeid en beperken hem enigszins in zijn algemeen dagelijks leven.

Rechtbank Den Bosch 2008, whiplash, 
smartengeld € 7.500,00

Betrokkene is op 28 jarige leeftijd buiten haar schuld op haar fiets aangereden, terwijl haar dochtertje bij haar achterop de fiets zat. Ten gevolge van het ongeval heeft zij blijvend letsel opgelopen. Zij had een fractuur aan haar onderbeen, is daaraan geopereerd en moest één week in het ziekenhuis blijven. Er is volgens de deskundigen sprake van 4% blijvende invaliditeit voor de gehele persoon, bestaande uit letsel aan het rechter onderbeen (2%) en een matig ernstig postwhiplashbeeld (2%). Betrokkene is door de lichamelijke gevolgen van het ongeval gedurende zes maanden volledig arbeidsongeschikt geweest. Zij zal blijvend enige beperkingen in het verrichten van arbeid ondervinden en in het verrichten van (zwaar) huishoudelijk werk. Door haar persoonlijkheidsstructuur vallen de lichamelijke beperkingen haar zwaar.

Rechtbank Zwolle 2006, whiplash, 
smartengeld € 10.000,00

Achteropaanrijding, vrouw, 28 jaar. Whiplashklachten: hoofdpijn- en nekklachten en verminderde concentratie, snelle vermoeidheid en geheugenverlies. Er is sprake van een beperkte belastbaarheid.

Rechtbank Utrecht 2011, whiplash, 
smartengeld € 10.000

Man, 28 jaar oud, loopt bij een verkeersongeval een (mild) postwhiplashsyndroom op. Er is sprake van nek-, hoofdpijn- vermoeidheid klachten. Daardoor gelden beperkingen ten aanzien van duwen, dragen, tillen, trekken, bovenhands werken etc. Tengevolge van de cognitieve klachten gelden er beperkingen ten aanzien van hoge werkdruk, het ontbreken van structuur en activiteiten waarbij de aandacht over de verschillende informatiebronnen moet worden verdeeld. De man ondervindt blijvende gevolgen bij het verrichten van arbeid, hobby’s en het persoonlijk functioneren.

Rechtbank Zutphen 2011, whiplash,
smartengeld € 10.000,00

Whiplashtrauma bij 52 jarige vrouw. De belangrijkste beperkingen liggen op somatisch en psychisch gebied op het terrein van het werken onder interne of externe tijdsdruk en verkeren in een lawaaierige, stimulusrijke omgeving, het adequaat hanteren van wisselende informatiestromen en het verrichten van duurbelastende en nek- en schouderbelastende arbeid. Het ongeluk diep heeft ingegrepen in haar persoonlijke leven en beroepsleven. De door haar ervaren beperkingen hebben haar genoodzaakt haar activiteiten als uitvoerend musicus op te geven en haar koordirectie en lespraktijk te staken. Als gevolg hiervan heeft zij een stemmingsstoornis en een angststoornis ontwikkeld die ten tijde van de uitspraak, 7 jaar later, minder op de voorgrond staan. Ze ervaart nog dagelijks lichamelijke klachten. Thans is ze weer in staat voor zichzelf piano te spelen en wat huishoudelijkheden op zich te nemen.

Gerechtshof Den Bosch 2013, whiplash
smartengeld € 10.000,00

Vrouw, heeft als gevolg van een verkeersongeval een whiplashtrauma opgelopen. Zij heeft sindsdien last van ernstige nek- en hoofdpijnklachten. Zij gebruikt veel pijnstillers. Er is sprake van 8% functionele invaliditeit. Zij heeft cognitieve klachten, in die zin dat sprake is van verminderde concentratie, een verminderde geheugenfunctie en traagheid van handelen. Hierdoor is zij volledig arbeidsongeschikt geworden en heeft zij hulp nodig voor de huishoudelijke werkzaamheden.

Gerechtshof Den Bosch 2008, whiplash, 
smartengeld € 11.000,00

Man, 51 jaar. Whiplashklachten; Continu op de achtergrond aanwezige, zeurende nekpijnen, die afhankelijk van houding en belasting in omvang kunnen toenemen en dan kunnen uitstralen over de linkerarm, een wat afgenomen beweeglijkheid van de nek, plotseling optredende, strak trekkende en drukkende hoofdpijnen, plotseling optredende duizeligheid, een abnormaal snel intredende vermoeidheid met concentratiestoornissen en daardoor geheugenstoornissen, verlaagde frustratietolerantie. Vanuit zijn vakgebied ziet de neuroloog geen beperkingen maar hij ziet de klachten wel als ongevalgevolg. Betrokkene heeft door het ongeval zijn bedrijf eerder aan zijn zoon moeten overdragen.

Rechtbank Zwolle 2008, whiplash, 
smartengeld € 12.000,00

Man loopt whiplash op bij aanrijding met kerende auto. Hij heeft chronische pijnklachten en is voorts beperkt door conversie verschijnselen (waardoor sprake is van een afwijkend loop- en bewegingspatroon). Betrokkene heeft concentratieproblemen, is vergeetachtig, trager en zeer snel vermoeid. Hij kan niet meer werken en niet meer sporten, activiteiten waaraan hij in het verleden veel voldoening ontleende. Het is niet waarschijnlijk dat hij in de toekomst klachtenvrij zal raken. Het invaliditeitspercentage is vastgesteld op 24%.

Gerechtshof Arnhem 2009, whiplash, 
smartengeld € 12.500,00

Twee ongevallen waarbij het whiplashtrauma door het tweede ongeval verergert. Forse lichamelijke beperkingen voor huishoudelijke taken en beroepsmogelijkheden.

Rechtbank Zutphen 2007, whiplash, 
smartengeld € 15.000,00

Nekklachten, spierspanninghoofdpijn, depressiviteit, verminderde concentratie vermoeidheid, slecht te controleren emotionaliteit. Bedrag van € 10.000,00 met € 5.000,00 verhoogd vanwege de psychische klachten ontstaan door niet erkennen van klachten door de verzekeraar en weigeren adequate voorschotten te voldoen. Handelen in strijd met bedrijfsregeling 15.

Gerechtshof Den Bosch 2013, whiplash, smartengeld € 18.000,00

Bromfietsongeval, man 45 jaar, whiplashletsel, acceptatie- en verwerkingsproblemen, cognitieve veranderingen, een dramatische breuk in het leefpatroon, energieverlies. Forse beperkingen in mogelijkheden tot verrichten van arbeid en werkzaamheden in en om het huis. Dat het ontstaan, voorbestaan of verergeren van de klachten volgens de deskundigen het gevolg is van de persoonlijkheidsstructuur en eigen copingstijl van het slachtoffer, en dat de klachten ernstiger, langduriger of anders van aard zijn dan verwacht mocht worden, komt voor risico van de veroorzaker van het ongeval.

Gerechtshof Den Bosch 2014, whiplash, smartengeld € 18.000,00

Vrouw, ondernemer, loopt whiplash op en raakt daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ze toont het beeld van een asymmetrisch, licht tot matig postwhiplashsyndroom met neuropsychologische elementen in aansluiting aan een doorgemaakt typisch acceleratieletsel en mogelijk daarbij optredende lichte commotionele problematiek. Voorts toont zij hoofdpijnen die ten dele te duiden zijn als spanningshoofdpijn. Er is sprake van geheugen- en concentratieproblemen. Bij arbeid heeft betrokkene een verhoogde vermoeibaarheid en krijgt toegenomen pijn wanneer zij lang één houding moet aanhouden of zwaardere arbeid moet verrichten. In zijn algemeenheid heeft betrokkene beperkingen bij het verrichten van lichamelijk zwaardere en met name nekbelastende bezigheden, vooral wanneer deze wat langer moeten worden volgehouden of in een bijzondere stand van de nek. Hierbij valt te denken bijvoorbeeld aan gebukt of gebogen werken, boven schouderhoogte werken, maar ook aan zwaar tillen, sjouwen, duwen of trekken. Gezien haar verhoogde vermoeibaarheid met daarbij optredende storingen in geheugen en de concentratie, moet worden aangegeven dat betrokkene het beste kan werken in neen stabiele werkomgeving zonder veel afleiding of lawaai.

Rechtbank Zutphen 2007, whiplash, 
smartengeld € 20.000,00

Internationaal vrachtwagenchauffeur, 36 jaar, loopt post whiplashsyndroom op en raakt daardoor volledig arbeidsongeschikt.