Schadevergoeding whiplash.

Bij het verhalen van een schadevergoeding bij een whiplash komt van alles kijken, waaronder:

  • Het aantonen dat de klachten reëel zijn
  • Verzekeraars die vasthouden aan ongegronde argumenten
  • Getuigenbewijs bij een whiplash

We leggen deze punten hieronder verder uit.

Whiplashklachten en het aantonen van de oorzaak

Whiplash is een veelbesproken vorm van letselschade en uiterst complex. Veel verzekeraars proberen weg te komen met het argument dat whiplash medisch gezien niet aan te tonen is. Specialisten zoals de neuroloog en de orthopeed kunnen er immers niets mee. Daar hoeft u geen genoegen mee te nemen.

Door verzekeraars wordt dan voorbijgegaan aan een uitspraak van de Hoge Raad. Dat het verband tussen het ongeval en de klachten niet medisch is aan te tonen, komt voor risico van de veroorzaker en niet voor die van het slachtoffer. Dat betekent dat het probleem op het bordje van de verzekeraar ligt. Tenminste wanneer het gaat om klachten die aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. De verzekeraar mag aantonen dat het anders ligt.

Adviezen medisch adviseurs bij whiplash

Hoewel die uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2001, duidelijk is, verschuilen verzekeraars zich bij whiplash nog vaak achter de adviezen van hun medisch adviseurs, waarin deze blijven steken bij het gegeven dat medisch gezien niets valt vast te stellen. De verzekeraar hoort te weten dat dit bij whiplash geen argument oplevert.

Heeft u letselschade door een whiplash? Laat het niet over aan een trage rechtsbijstandverzekeraar of een niet doortastende belangenbehartiger. Neem contact met ons op voor een voortvarende en deskundige behandeling. Het kost u niets.

In diverse uitspraken van diverse Gerechtshoven blijkt dat de lijn, die de Hoge Raad 10 jaar geleden met betrekking tot het aantonen van een whiplash uitzette, nog steeds gevolgd wordt. Bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 10 augustus 2010.

Whiplash en het medisch verleden

Bij de beoordeling van een whiplashschade met een lange looptijd willen verzekeraars graag informatie over de gezondheidstoestand voor het ongeval. De achterliggende reden is na te gaan of er ook zonder ongeval op enig moment klachten zouden zijn ontstaan vergelijkbaar met een whiplash.

Dat een langdurige whiplashschade bij een voorheen gezond slachtoffer mogelijk niet zou zijn opgetreden, is niet van belang. De verzekeraar moet een slachtoffer nemen zoals hij of zij is. Hooguit kan de gezondheidstoestand voor het ongeval invloed hebben op de looptijd van de schade. Dit wanneer voldoende aannemelijk is dat op enig moment ook zonder de whiplash beperkingen zouden zijn ontstaan.

Voor de opvraag van een patiëntenkaart moeten, gelet op de privacy, wel goede reden zijn. Er is in elk geval geen reden de patiëntenkaart op te vragen, enkel omdat de medisch adviseur van verzekeraar dat graag wil.

Getuigenbewijs bij een whiplash

Het is, zeker bij een whiplashschade, altijd verstandig snel de huisarts te raadplegen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de verzekeraar het standpunt inneemt dat er geen verband te leggen is tussen het ongeval en de whiplashklachten. Toch is dat geen sluitende redenering. Er zijn nu eenmaal mensen die de huisarts niet snel bezoeken en liever eerst wachten of de whiplashklachten niet vanzelf overgaan. Of ze weten al dat de huisarts bij whiplash in de regel weinig kan doen.

Het Hof Amsterdam, 21 september 2010, oordeelde over een zaak waarin benadeelde pas na een half jaar contact zocht met de huisarts in verband met een whiplash. Het Hof stelde benadeelde in de gelegenheid te bewijzen dat personen in zijn omgeving de door hem gestelde whiplash (nekklachten, hoofdpijn, depressiviteit) na het ongeval hadden waargenomen. Benadeelde leverde het bewijs van de whiplash met verklaringen uit de familie- en kennissenkring.

Heeft u een lopende letselschade die niet goed of traag behandeld wordt? Neem dan nu contact met ons op.  Wij garanderen voortvarendheid en kwaliteit.

Smartengeldgeldbedragen

Voorbeelden van smartengeldbedragen zoals die toewezen werden door de rechter vindt u hier.