Letsel bij fietsers en voetgangers

Als fietser of voetganger geniet u vergaande bescherming. Dat is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet en nader uitgewerkt in diverse uitspraken van de Hoge Raad.

Artikel 185 Wegenverkeerswet; bescherming fietser en voetganger

Bij een aanrijding tussen een gemotoriseerde en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer gaat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer alleen vrijuit als er sprake is van overmacht. En dat is maar heel zelden het geval.

Verkeersongeval met fietser of voetganger jonger dan 14 jaar

Bij kinderen die jonger zijn dan 14 jaar geldt steevast een volledige schadevergoeding, of er moet, aan de zijde van het kind, sprake zijn van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid. Daarvan is vrijwel nooit sprake.

Verkeersongeval met fietser of voetganger van 14 jaar of ouder

Bij personen van 14 jaar of ouder wordt minimaal 50 procent van de schade vergoed als er voor de bestuurder van het motorrijtuig geen sprake is van overmacht. Overmacht wordt niet snel aangenomen. De 50% kan meer worden, maar dat is onder meer afhankelijk van de ernst van de gemaakte verkeersfouten. Vervolgens is er de zogenaamde billijkheidscorrectie. Afhankelijk van onder meer de ernst van het letsel kan het slachtoffer vaak aanspraak maken op een hoger percentage schadevergoeding.

Lees hier meer over letselschadebij fietsers door obstakels.

Lees hier meer over letselschade bij fietsers en voetgangers door slecht wegdek.

Lees hier meer over letselschade bij fietsers door onveilige verkeerssituaties.

Tip: Probeer altijd zoveel mogelijk beelden van de schade. Op deze manier kunnen wij een beter beeld krijgen en u het beste helpen.