Fietsongeluk door een obstakel of een onveilige verkeerssituatie?

Heeft u letselschade opgelopen door slecht wegdek, een onveilige situatie of een obstakel op de weg? De wegbeheerder is in veel gevallen aansprakelijk. Onderstaande uitspraken geven dit weer. Content letselschade staat u graag bij in uw situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag!

Fietsongeluk door hoogteverschil tussen fietspad en afwateringsgoot

Rechtbank Maastricht, 23 augustus 2011

Een fietser moet uitwijken voor een passerende bromfietser en raakt daarbij in de afwateringsgeul. Bij het terugsturen naar het fietspad komt de fietser ten val. Oorzaak is het niveauverschil van 4 cm. Het fietspad voldoet hierdoor niet aan de daaraan te stellen eisen. De wegbeheerder had er zorg voor moeten dragen, dat de overgang tussen het fietspad en de afwateringsgeul gelijkmatig verloopt.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Fietsongeluk racefietser; tegen paaltje op fietspad.

Gerechtshof Leeuwarden, 29 juni 2010

De achterste van drie racefietsers komt in botsing met een op een fietspad geplaatst paaltje. De Gemeente heeft verzuimd te waarschuwen door middel van een ribbelmarkering in het wegdek. De Gemeente mag bewijzen dat het fietsongeluk ook gebeurd zou zijn indien het paaltje wel met een reliëfmarkering was ingeleid. Daarna moet nog worden beoordeeld of de fietser medeschuld draagt.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Fietsongeluk door slecht zichtbaar paaltje

Rechtbank Maastricht, 19 december 2007

Een fietser botst ’s nachts bij slecht weer tegen een paaltje en loopt letsel op. Het paaltje staat op de overgang van de ventweg naar het fietspad, bij een scherpe bocht in de weg. De rechtbank acht de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk. De gemeente heeft onvoldoende gewaarschuwd. Geen eigen schuld fietser.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Fietsongeluk bij opgebroken weg. Waarschuwing genegeerd.

Gerechtshof Den Haag, 29 maart 2005

Fietspad wordt herbestraat en is opgebroken. Fietsers moeten verder over het daarnaast gelegen voetpad. De Gemeente heeft een bord met de tekst “fietsers afstappen” geplaatst. Een snorfietser rijdt door over het voetpad en komt door een opwippende tegel ten val en loopt letsel op. De Gemeente was bekend met de loszittende tegels en had er rekening mee moeten houden dat niet iedere fietser zou afstappen. De Gemeente had betere maatregelen ter beveiliging moeten treffen. De Gemeente is voor 2/3 deel voor het fietsongeluk aansprakelijk.

De uitgebreidere samenvatting en de volledige uitspraak vindt u hier.

Tip: Maak altijd zoveel mogelijk beelden van de schade.